Akustyka, drgania i częstotliwość. Laboratoria GUM na finiszu

Prace wykończeniowe wewnątrz budynków, finalizacja robót instalacyjnych, testowanie systemu zarządzania obiektem, porządkowanie terenu – trwa budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Ta ważna dla regionu świętokrzyskiego inwestycja współfinansowana jest z funduszy europejskich.

Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R, Oś Priorytetowa I – Innowacja i Nauka.

Kwota unijnego wsparcia na to przedsięwzięcie – jedne z najważniejszych
i kluczowych dla rozwoju naszego regionu wynosi 165 mln zł, zaś  ogólna wartość projektu realizowanego przez Główny Urząd Miar wraz z konsorcjantem, którym jest Politechnika Świętokrzyska, to  188 mln 821 tys. zł.

Inwestycja, która powstaje w jednym z najpiękniejszych zakątków stolicy województwa – u zbiega ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki – wygląda imponująco. Bryła kampusu, choć jeszcze niewykończona, już prezentuje się okazale i zachwyca swoją nowoczesnością i doskonałym wpasowaniem w przestrzeń osiedla.

Dzięki realizacji projektu powstanie sześć laboratoriów badawczo-pomiarowych (akustyki, ultradźwięków i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, wsparcia przemysłu) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i aparaturę. Strefa ta stanowić będzie zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Powierzchnia całkowita kampusu to 13 946 m kw. (w tym trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna).

Budowa kampusu jest już na finiszu – obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, m.in. montaż sufitów, malowanie ścian, wyposażenie pomieszczeń oraz roboty instalacyjne, zagospodarowywany jest także teren wokół kampusu i testowany system zarządzania obiektem.

Budowa kampusu GUM to kluczowa dla regionu świętokrzyskiego inwestycja, która ma zapewnić zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. Wraz z pracami budowlanymi trwa rekrutacja specjalistów (głównie metrologów), którzy prowadzić będą badania.

Finalizacja prac budowlanych planowane jest na październik, czwarty kwartał tego roku to wyposażanie  kampusu w aparaturę badawczą.

Kampus GUM – który w pierwszej fazie zakłada działalność sześciu laboratoriów
w kompleksie - będzie miejscem, gdzie spotykać się będą nie tylko środowiska badawcze
i naukowe, ale również przedstawiciele przemysłu oraz biznesuW tym miejscu wspierana będzie także wynalazczość i innowacyjność oraz prowadzona działalność dydaktyczna.

Kielecki kampus GUM we współpracy z Politechniką Świętokrzyską ma stać się centrum polskiej metrologii – laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową  na najwyższym poziomie, kampus zapewni także profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju z zagranicy, wspierając w ten sposób wynalazczość i innowacyjność.

Dodajmy, że ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 planowana jest rozbudowę kampusu GUM o kolejne laboratoria.

 

Foto. Główny Urząd Miar