Spotkanie regionalnej grupy interesariuszy projektu BIOWIND

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu BIOWIND, realizowanego w ramach programu Interreg Europa.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze zwiększeniem akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej.

Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ wraz z dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu Anną Pichetą - Oleś otworzyły spotkanie i zachęcały do zgłaszania inicjatyw i pomysłów, które by pozwoliły poprawić instrumenty polityki regionalnej tak, aby transformacja energetyczna była nie tylko bezpieczna ale również ekologiczna i niosła ze sobą zachowanie równowagi efektu przyrody i czynnika społecznego.

O prawnych aspektach zakładania farm wiatrowych w województwie świętokrzyskim mówiła Magdalena Pokora - kierownik Oddziału Ochrony Przyrody, Departamentu Przyrody i Klimatu.

Dorota Koruba z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawiła nowe możliwości B+R w obszarze energetyki wiatrowej.

BIOWIND to projekt, którego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń, nowatorskich rozwiązań i budowa potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu  i realizacji polityk rozwoju regionalnego dotyczących energetyki wiatrowej. Realizacja projektu ma wspierać unijne regiony we wdrażaniu przepisów ze zmienionej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Jego zadaniem jest  także promowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przyśpieszenie rozwoju energii wiatrowej.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Departamentu Przyrody i Klimatu, jako jedyny polski partner projektu, dysponuje na jego realizację budżetem w wysokości  739 tys. zł, z czego 591 tys,. zł to dofinansowanie unijne.