Plakat zachęcający do wzięcia do udziału w Akademii.

Bezpłatne szkolenie on-line z gospodarki o obiegu zamkniętym

Przedsiębiorco, chcesz bezpłatnie przygotować się do zielonej transformacji? Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. zapraszają przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia GOZ. Bezpłatne szkolenie on-line w czwartek o godz.13.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz gospodarka niskoemisyjna są odpowiedzią na wymogi stawiane przez Unię Europejską, ale przede wszystkim to sposób na zrównoważony rozwój i dobry wizerunek firm. Tematyka GOZ jest jeszcze mało rozpowszechniona. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z nadchodzących zmian, a dzięki projektowi mogą się na nie przygotować.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ (https://akademiagoz.com.pl/).

Spotkanie on-line odbędzie się w czwartek 13 czerwca o godzinie 10.

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

 Czy GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym dotyczy mojej firmy?

Za kilka lat raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Od 2026 roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju zacznie obowiązywać także mniejsze firmy notowane na giełdzie oraz innych przedsiębiorstwa. Kontrahenci oczekują coraz więcej informacji związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym.

Każdy dostawca produktów i usług jest wliczany w ślad węglowy przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania ESG. Warto zadać sobie pytanie: czy ślad węglowy naszej organizacji jest na tyle niski, że to nas będą wybierali?

Korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie:

  • dodatkowe środki pieniężne
  • obniżenie kosztów operacyjnych
  • zmniejszenie ryzyka i zabezpieczenie przed niestabilnymi rynkami energii
  • poprawa reputacji marki oraz przyciąganie świadomych ekologicznie klientów i pracowników
  • przygotowanie się na przyszłe przepisy dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw
  • wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi
  • wdrożenie zasad GOZ pomaga budować przewagę konkurencyjną. Wybór dostawców produktów i usług, którzy generują niższy ślad węglowy staje się koniecznością. Ma realny wpływ na koszty prowadzenia firmy.

GOZ - gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie "weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć". Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.

Gospodarka niskoemisyjna, to gospodarka oparta na zmniejszeniu zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej) i wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Prowadzi to do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W gospodarce niskoemisyjnej energia jest wytwarzana i zużywana w sposób efektywny przede wszystkim dzięki zastosowaniu: wydajnych rozwiązań energetycznych, proekologicznych innowacji technologicznych, czystej i odnawialnej energii.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).