Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Świętokrzyskie Fundusze Europejskie

Czytaj

Na skróty

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

Ogłoszenie naboru FESW.02.05-IZ.00-001/24 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

FESW.02.05-IZ.00-001/24
2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
Planowany
 • Dla
  Administracja publiczna tj. jednostki samorządu terytorialnego
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Opracowanie planów adaptacji miast do zmian klimatu.

Ogłoszenie naboru 09.01-IZ.00-001/24 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa
Trwa nabór
 • Dla
  Lokalne Grupy Działania
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
  Rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej

Ogłoszenie naboru FESW.05.01-IZ.00-001/24 Infrastruktura edukacyjna

FESW.05.01-IZ.00-001/24
5.1 Infrastruktura edukacyjna
Planowany
 • Dla
  Jednostki samorządu terytorialnego; organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe - posiadające osobowość prawną, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu gwarantującym wysoką jakość kształcenia
  Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako element projektu)
  Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych (wyłącznie jako element projektu i pod warunkiem, że nie dotyczy zakresu wsparcia ICT objętego KPO)

Ogłoszenie naboru FESW.04.01-IZ.00-001/24 Infrastruktura drogowa - drogi wojewódzkie

FESW.04.01-IZ.00-001/24
4.1 Infrastruktura drogowa
Trwa nabór
 • Dla
  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Infrastruktura drogowa

Ogłoszenie naboru FESW.01.03-IZ.00-001/24 Budowanie potencjału IOB

FESW.01.03-IZ.00-001/24
1.3 Budowanie potencjału IOB
Trwa nabór
 • Dla
  Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Ośrodków Innowacji
 • Co
  Dotacja