Centrum Bajki w Pacanowie w środku
Centrum Bajki w Pacanowie

Świętokrzyskie Fundusze Europejskie

Czytaj

Na skróty

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

Ogłoszenie naboru nr FESW.08.05-IZ.00-001/24

FESW.08.05-IZ.00-001/24
8.5 Wsparcie edukacji osób dorosłych
Trwa nabór
 • Dla
  Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych
  wsparcie osób dorosłych w zakresie umiejętności i kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych, umożliwiające wdrażanie Upskilling Pathways

Ogłoszenie naboru nr FESW.02.06-IZ.00-001/24 Infrastruktura wodno - ściekowa

FESW.02.06-IZ.00-001/24
2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa
Trwa nabór
 • Dla
  Administracja publiczna tj. jednostki samorządu terytorialnego
  Partnerstwa tj. Partnerstwa Publiczno – Prywatne (projekty hybrydowe)
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  Służby publiczne
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Infrastruktura wodno - ściekowa

Ogłoszenie naboru nr FESW.09.05-IZ.00-002/24. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

FESW.09.05-IZ.00-002/24
9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej
Trwa nabór
 • Dla
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR)
  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) z woj. świętokrzyskiego
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Działania na rzecz dzieci oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
  Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie naboru nr FESW.08.04-IZ.00-001/24. Rozwój szkolnictwa branżowego

FESW.08.04-IZ.00-001/24
8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego
Trwa nabór
 • Dla
  Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Rozwój edukacji zawodowej w województwie świętokrzyskim

Ogłaszenie naboru FESW.01.05-IZ.00-002/24. Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji

FESW.01.05-IZ.00-002/24
1.5 Usługi doradcze dla MŚP i PPO
Trwa nabór
 • Dla
  Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Ośrodków Innowacji
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  wsparcie konsorcjów