Dworzec PKS w Kielcach nocą z lotu ptaka
Dworzec PKS w Kielcach

Świętokrzyskie Fundusze Europejskie

Czytaj

Na skróty

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

Nabór FESW.09.01-IZ.00-002/23 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa
Trwa nabór
 • Dla
  Lokalne Grupy Działania
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Infrastruktura społeczna, Infrastruktura zdrowotna

Nabór FESW.10.10-IP.01-001/23 Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących

FESW.10.10-IP.01-001/23
10.10 Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących
Trwa nabór
 • Dla
  Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie oraz realizacja programów

Nabór FESW.01.01-IZ.00-001/23 Publiczna infrastruktura badawcza - tryb niekonkurencyjny

FESW.01.01-IZ.00-001/23
1.1 Publiczna infrastruktura B+R
Trwa nabór
 • Dla
  Główny Urząd Miar - jednostka Skarbu Państwa
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  rozwój infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze) oraz działających na bazie sieci naukowych, wsparcie na wyposażenie – projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów

Nabór FESW.08.01-IZ.00-002/23 Wsparcie edukacji przedszkolnej

FESW.08.01-IZ.00-002/23
8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Trwa nabór
 • Dla
  Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (typ projektu nr 2), rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia rozwijające jakość edukacji (typ projektu nr 3), tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych lub istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) (typ projektu nr 1)

Nabór FESW.09.04-IZ.00-001/23 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

FESW.09.04-IZ.00-001/23
9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych
Trwa nabór
 • Dla
  Gminy z województwa świętokrzyskiego
 • Co
  Dotacja
 • Na co
  podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowane jako samodzielne przeds, Wsparcie CUS