Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu JST to ważni beneficjenci programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, największy strumień pieniędzy popłynie na klimat, środowisko oraz energetykę, a także działania związane z transportem, w tym na tzw. zielony transport. Pieniądze przeznaczone zostaną także na instrumenty terytorialne, czyli ZIT, rewitalizację.

Grupami docelowymi wsparcia są m.in. osoby, instytucje oraz przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektów. Samorządy w wielu obszarach mają możliwość pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych na projekty, które wpływają na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.