Grupami docelowymi wsparcia oferowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są m.in. osoby, instytucje oraz przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektów. Bez względu na to, kto otrzyma dofinansowanie, z rezultatów projektu korzystają osoby prywatne. Tak się dzieje na przykład w przypadku projektów realizowanych przez:

  • samorządy
  • placówki oświatowe
  • firmy szkoleniowe
  • firmy badawczo-rozwojowe