Skontaktuj się w sprawie Funduszy Europejskich

W województwie świętokrzyskim funkcjonują trzy Punkty informacyjne: jeden dedykowany programowi regionalnemu (w Skarżysku-Kamiennej) oraz dwa (w Kielcach i Sandomierzu) należące do ogólnopolskiej sieci punktów (PIFE), koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu finansowanego z programu  Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Punkty informacyjne

Aktualności punktów informacyjnych