Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa (UP). To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Na co otrzymam Fundusze?

Zapoznaj się z dokumentami