Duże zainteresowanie Funduszami Europejskimi na wsparcie zdrowia pracowników i rozwój organizacji pozarządowych

Profilaktyka chorób zawodowych i poprawa zdrowia świętokrzyskich pracowników, ponadto wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego – to tematy dwóch spotkań informacyjnych, które w ostatnich dniach przeprowadził w formule on-line Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. 150 osób zdobyło wiedzę, niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach aktualnych naborów z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.  

Podczas szkoleń omawiane były przykładowe działania, które można zaplanować w projektach, ponadto zaprezentowany został generator tworzenia wniosków aplikacyjnych SOWA EFS.

– Duże zainteresowanie warsztatami oznacza, że świętokrzyskim pracodawcom zależy na zdrowiu i dobrych warunkach pracy swoich pracowników, a organizacje pozarządowe, których działalność w wielu dziedzinach jest nieoceniona, cały czas zabiegają o swój rozwój, by skuteczniej realizować cele społeczne – podkreśla Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. – Nabór projektów trwa do 5 marca, więc jest dużo czasu na przygotowanie projektów. 

W spotkaniu, dotyczącym projektów wspierających zdrowie pracowników, uczestniczyli przedstawiciele pracodawców z różnych branż i sektorów. Słuchacze zainteresowani byli przede wszystkim sfinansowaniem ze środków unijnych pakietów badań diagnostycznych, pakietów rehabilitacyjnych oraz karnetów sportowych dla pracowników.

Kolejne spotkanie dotyczyło konkursu na projekty, który zakładają kompleksowe wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych. – Przedstawiciele organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń i fundacji bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. – Podczas spotkania padło wiele interesujących pytań. To pokazuje, że autorzy projektów mają pomysły na wiele ciekawych działań.

Kolejne spotkania informacyjne, poświęcone możliwościom pozyskania dofinansowania na rozwój organizacji pozarządowych oraz na wsparcie zdrowia pracowników, są organizowane przez Departament Wdrażania EFS również stacjonarnie w kilkunastu gminach województwa świętokrzyskiego.