Fundusze Europejskie dla środowiska
Fundusze Europejskie dla środowiska

Fundusze Europejskie dla środowiska

Pożyczki dla firm i samorządów na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska – to kolejne ważne zadania, które współfinansowane będą z Funduszy Europejskich w ramach programu regionalnego. Ogromna pula pieniędzy jeszcze w tym roku zacznie pracować dla naszego województwa.

Realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska, zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery jest jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoi region świętokrzyski. Na te właśnie cele wykorzystane będą fundusze unijne w ramach programu regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił w trybie niekonkurencyjnym nabory na wybór podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy dla Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla środowiska dla działań 2.2 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe, 2.4 Zielona energia – instrumenty finansowe, 2.8 Gospodarowanie odpadami – instrumenty finansowe.

Do złożenia wniosku uprawniony jest wyłącznie Bank Gospodarstwa Krajowego, który utworzy Fundusz Powierniczy. To właśnie z niego finansowane będą preferencyjne pożyczki m.in. dla samorządów i sektora MŚP na inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Łączna kwota funduszy unijnych, którą przeznaczono na realizację projektów jest niebagatelna, bowiem wynosi 498,5 mln zł, z czego najwięcej, bo ponad 298 mln zł zarezerwowano na działania związane z efektywnością energetyczną, 178,5 mln zł na zieloną energię, zaś 21,6 mln zł na gospodarowanie odpadami.

Kiedy samorządy i firmy będą mogły starać się o preferencyjne pożyczki? Nabór zakończy się 29 lutego, podpisane umów z BGK planowane jest na kwiecień, po czym nastąpi wyłonienie pośredników. Można więc szacować, że po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, pożyczki powinny ruszyć na przełomie III i IV kwartału tego roku. Uruchomiona zostanie kolejna, ogromna pula pieniędzy, które pracować będą dla naszego regionu.