Funduszowe miliony na świetlice dla dzieci
Funduszowe miliony na świetlice dla dzieci

Funduszowe miliony na świetlice dla dzieci

Uruchomienie kilkudziesięciu nowych miejsc w świetlicach środowiskowych - na taki cel przeznaczymy kolejne fundusze unijne w ramach programu regionalnego.

Dziś podpisano cztery umowy na dofinansowanie projektów, których celem jest opieka wychowawcza nad dziećmi oraz młodzieżą. Skorzysta z nich ponad 300 osób.

– W  świetlicach całe rodziny mogą otrzymać wsparcie poprzez pracę z psychologiem, czy pedagogiem. Młodziej może odrobić lekcje pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli, rozwijać swoje zainteresowania przez korzystanie z ciekawych zajęć dodatkowych. Cieszymy się że środki w wysokości ponad 4,7 mln złotych znów będą pracowały w terenie na wsparcie świętokrzyskich rodzin – mówiła tuż po podpisaniu umów wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Umowy zawarto z samorządowcami z gmin Łagów, Zagnańska i Skarżyska-Kamiennej.

Gmina Zagnańsk (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku) otrzyma 985 tys. 250 zł dofinansowania na projekt, który zakłada utworzenie trzech nowych świetlic środowiskowych w miejscowościach Chrusty, Tumlin i Kajetanów – w sumie 45 nowych miejsc oraz wsparcie działalności dwóch istniejących świetlic w miejscowościach Zagnańsk i Samsonów. Z projektu skorzysta 75 dzieci w wieku 6-15 lat oraz 9 rodziców. Wartość projektu to 1 mln 37 tys. zł.

Nowe świetlice będą zlokalizowane w budynkach istniejących szkół podstawowych i zostaną doposażone m.in. w zestawy gier planszowych, klocków, puzzli i materiały plastyczne. Wszystkie dzieci zostaną objęte standardową opieką świetlicową, która zakłada organizację czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwój zainteresowań. Zaplanowano także zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii, ruchowe i sensoplastyczne. Zaplanowano również spotkania z psychologiem, dla 30 proc. dzieci, czyli 23 osób przewidziano wsparcie logopedyczne, a dziewięciu rodziców lub opiekunów prawnych skorzysta z indywidualnych porad psychologa oraz prawnika.

Gmina Łagów otrzyma 1 mln 554 tys. zł dofinansowania na projekt o wartości 1 mln 652 tys. zł, który zakłada utworzenie  nowej świetlicy środowiskowej, oferującej 15 miejsc w  Gęsicach, ponadto rozszerzenie oferty wsparcia w czterech istniejących placówkach (50 miejsc) w miejscowościach: Płucki, Piotrów, Nowy Staw, Nowa Zbelutka.

Projekt pozwoli na doposażenie nowej świetlicy w Gęsicach (m. in. zakup mebli, telewizora, sprzętu komputerowego, wyposażenia AGD, naczyń kuchennych i zestawów gier dla dzieci). Nowa placówka będzie czynna przez cztery godziny dziennie w dni powszednie.

Dla 55 dzieci (40 w już istniejących świetlicach i 15 w nowej placówce), przewidziano szereg niezwykle interesujących zajęć. Będą to m. in. warsztaty pobudzające kreatywność i rozwijające talenty plastyczne, zajęcia ekologiczne i przyrodnicze, warsztaty dietetyczne, florystyczne, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, trening niwelowania agresji oraz minimalizowania stresu, zajęcia z modelarstwa oraz z języków obcych. Podczas zajęć poruszane będą także tematy dotyczące rozwijania postaw tolerancji oraz niedyskryminacji. Dzieci będą jeździły na wycieczki edukacyjne, zaplanowano również jeden dłuższy, 7-dniowy wyjazd. Dla ośmiu rodziców zaplanowano wsparcie psychologa, będą oni mogli również uzyskać porady w sprawach społecznych oraz rodzinnych.

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzyma dofinansowanie na dwa projekty. Z jednego zatytułowanego „Eduodkrywcy” skorzysta 40 dzieci w wieku 6-16 lat uczęszczających do dwóch istniejących świetlic środowiskowych - Integracyjnego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz świetlicy parafialnej Józef w Skarżysku-Kamiennej.

Dla dzieci i młodzieży zaplanowano zajęcia z rozwijania kompetencji matematycznych, cyfrowych i technologicznych, muzyczne i językowe. W świetlicach realizowane będą warsztaty ogrodnicze, pszczelarskie oraz prowadzona edukacja ekologiczna, dzieci będą uczyły się szacunku do siebie i innych. Placówki zostaną doposażone w zestawy pomocy edukacyjnych do nauki programowania i robotyki, m.in. komputery z oprogramowaniem, monitory interaktywne, klocki, zestawy do wymyślania wynalazków i roboty edukacyjne.

Dodatkowo 10 rodziców lub opiekunów prawnych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności wychowawczych, skorzysta z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Natomiast czterech wychowawców świetlic weźmie udział w warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu. Wartość projektu to 922 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 870 tys. zł.

Drugi projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zakłada wsparcie dla 30 rodzin, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Będzie to 60 dzieci i młodzieży oraz 60 osób dorosłych. Dla każdej rodziny zaplanowano opracowanie indywidualnych planów pomocy oraz wsparcie asystentów rodziny, przewidziano trening integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej czy kompetencji rodzicielskich. W ofercie projektu będzie też wsparcie doradcy zawodowego, coaching rodzicielski oraz trening zastępowania agresji, skierowany przede wszystkim dla starszych dzieci i młodzieży. Będą organizowane warsztaty dotyczące budowania rodzinnego systemu wartości, rozwiązywanie problemów, a także przeciwdziałaniu uzależnieniu od telefonu, komputera i internetu.

Ważną częścią projektu będą konsultacje specjalistyczne dostosowane do konkretnych potrzeb i problemów członków rodzin m.in. psychologiczne, prawne, logopedyczne czy dotyczące integracji sensorycznej. Dla rodzin zaplanowano także 3-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny, którego głównym celem będzie poprawa relacji wewnątrz rodziny. Jego wartość to 1 mln 389 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi – 1 mln 319 tys. zł.