Inwestycje, które budują przyszłość. Podsumowaliśmy program na lata 2014-2020

Inwestycje, które budują przyszłość. Podsumowaliśmy program na lata 2014-2020

- Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. 

W gronie przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata nauki, kultury i biznesu podsumowaliśmy program regionalny na lata 2014-2020 w jego części inwestycyjnej. Konferencja - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycje, które budują naszą przyszłość” - była znakomitą okazją do tego, by porozmawiać o efektach unijnych przedsięwzięć, podzielić się uwagami i spostrzeżeniami, a także wyciągnąć wnioski na przyszłość, bowiem dobre praktyki są tym, z czego warto czerpać w obecnej unijnej perspektywie.

- Podsumowujemy program regionalny, ale również najdłuższą i najtrudniejszą kadencję samorządu wojewódzkiego, która przypadła na czas zmagań z pandemią oraz wojny w Ukrainie. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego, ale ten Zarząd Województwa dał radę! – podkreśliła z satysfakcją wicemarszałek Renata Janik, otwierając środową konferencję. - W roku 2018, czyli na początku kadencji obecnego Zarządu, nasze województwo było na jednym z ostatnich miejsc w wydatkowaniu funduszy unijnych. Dzięki ogromnej pracy sukcesywnie poprawialiśmy lokatę, byliśmy pracowici, konsekwentni i pokazaliśmy, że umiemy mądrze wydawać pieniądze i odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu. Do końca 2023 r. w ramach programu podpisaliśmy 4610 umów o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 6,16 mld zł. To dało nam trzecią lokatę w kraju!

Wicemarszałek Janik podkreśliła, że bardzo istotna była dobra współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, a także z Komisją Europejską. Dzięki temu udało się wynegocjować rekordową kwotę unijnego wsparcia dla regionu na realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości ponad 7 mld zł.

- Przed nami wiele do zrobienia, 10 proc. funduszy w ramach nowego programu już zakontraktowaliśmy, natomiast w części społecznej - już 30 proc. To pokazuje jak efektywnie pracujemy – dodała wicemarszałek, która jednocześnie podziękowała wszystkim dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom departamentów  i jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie programu regionalnego.

Gośćmi środowej konferencji w formule on line  była przedstawicielka Komisji Europejskiej Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, która podkreśliła, że unijne fundusze podniosły jakość życia mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

Przypomnimy, że w ramach RPOWŚ 2014-2020 do naszego regionu napłynął ogromny zastrzyk pieniędzy w wysokości prawie 1,4 mld euro. O tym, jak fundusze te przełożyły się na rozwój naszego regionu oraz życie jego mieszkańców, mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kilometry nowych, bezpiecznych dróg, obwodnice miast, zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt placówki służby zdrowia, odnowione centra miast, odzyskujące dawny blask zabytki, nowe atrakcje turystyczne, inwestycje w ochronę środowiska, wsparcie firm, które budują swoją pozycję gospodarczą – to tylko przykłady projektów współfinansowanych z inwestycyjnej części programu.

Ostatni punkt konferencji, czyli występ Kieleckiego Teatru Tańca ze spektaklem „Zobacz Jazz. Golden Ages” poprzedził uroczysty moment wręczenia przez wicemarszałek Renatę Janik oraz dyrektora Jacka Sułka statuetek Świętokrzyski Kreator Rozwoju. Tytułem tym w ośmiu kategoriach wyróżniliśmy najbardziej inspirujące, innowacyjne i wzorcowo realizowane projekty współfinansowane ze środków unijnych.

- Nagrodziliśmy najlepszych z najlepszych. Wyróżnione projekty cechują się społeczną odpowiedzialnością oraz w wymierny sposób wpłynęły na rozwój regionu świętokrzyskiego w różnych obszarach – podkreśliła wicemarszałek Janik.

 

Statuetki “Świętokrzyski Kreator Rozwoju” w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Nauka i biznes

 • Politechnika Świętokrzyska za projekt “Cenwis Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”. Cenwis tworzy 14 laboratoriów i pracowni Politechniki Świętokrzyskiej, wyposażonych w najnowocześniejszą dostępną rynkowo infrastrukturę laboratoryjną. Tu prowadzona jest działalność naukowa i badawczo-rozwojowa w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Wartość projektu to ponad 90 mln zł, w tym wkład Unii Europejskiej 73 mln 500 tys. zł
 • Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. za projekt “Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia”. Spółka we współpracy z Politechniką Świętokrzyską opracowała innowacyjny typoszereg pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia, który charakteryzuje się możliwością pracy pompy w zanurzeniu, jak również bez zanurzenia w cieczy. Produkt znajdzie nabywców w następujących sektorach gospodarki: wodno-kanalizacyjny, chemiczny i petrochemiczny; spożywczy, metalurgiczny, górniczy, gazowniczy, energetyczny i papierniczy. Wartość całego projektu: 2 mln 843 tys. zł, wkład Unii Europejskiej – 1 mln 673 tys. zł
 • Fontia sp. z o.o. za projekt “Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała”. W oparciu o prace badawczo-rozwojowe spółka z sukcesem opracowała terapię redukcji masy ciała z zastosowaniem tzw. krenoterapii. Wkład finansowy  UE – prawie 1 mln 800 tys. zł. Wartość projektu ogółem wyniosła prawie 2 mln 500 tys. zł

Przedsiębiorczość

 • Eko-Filtr Zbigniew Włudyga za projekt “Filtry Eco-Line dla ochrony środowiska i zdrowia”. Dzięki zastosowaniu między innymi większej powierzchni filtracyjnej i uszczelnieniu produktu, zwiększyła się wydajność i skuteczność filtrów, a co za tym idzie mniej pyłów przedostaje się do atmosfery. Urządzenia odpylające mogą być zastosowane w zakładach, w których podczas procesów produkcyjnych, czyszczenia, pakowania, transportu itp. wydostają się do powietrza pyły i cząsteczki, tj. przede wszystkim w: cementowniach, zakładach wapienniczych, odlewniach, kopalniach kruszyw, ale również w branżach: spożywczej, metalowej, chemicznej i wielu innych. Wartość projektu: 858 tys. zł , w tym wkład UE – 384 tys. zł
 • „FANSULD” sp. z o.o. za projekt “Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej odlewni „FANSULD”, poprzez wdrożenie nowej metody produkcji (innowacja procesowa), w celu osiągnięcia zdolności do wytwarzania zaawansowanych konstrukcyjnie odlewów z wysokojakościowego żeliwa. ”Dzięki wdrożeniu przez odlewnię nowej metody produkcji, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych, wytworzono zaawansowane konstrukcyjnie odlewy z wysokojakościowego żeliwa, nieznane i dotychczas niestosowane w skali kraju. Wartość projektu to ponad 29 mln zł, w tym dofinansowanie z UE – 10 mln zł
 • Z.P.C. „Złoty Kłos” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna za projekt “Stworzenie całorocznej atrakcji turystycznej – Tropikalnego Parku Wodnego wraz z zapleczem noclegowym”. Inwestycja polegała na stworzeniu całorocznej atrakcji turystycznej – z aquaparkiem, SPA, basenem na dachu hotelu, oszkloną halą basenową, strefą medycyny naturalnej, zapleczem noclegowym i strefą ekspozycji geologicznych.  Park Wodny, który powstał w Hotelu Binkowski Resort to tropikalna, słoneczna przez 365 dni w roku wyspa, którą rocznie odwiedza prawie 243 tysiące ludzi. To pierwszy obiekt w kraju z naturalną roślinnością i rozsuwanym szklanym dachem. Wkład Unii Europejskiej – 3 mln 896 tys. zł. Wartość inwestycji: prawie 27 mln zł

Klimat i środowisko

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” za projekt “Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”. Technologia użyta w projekcie wpływa na przygotowanie do ponownego użycia, odzysku, recyklingu odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów, dzięki czemu mniej śmieci trafia na składowisko. W ramach projektu powstała również innowacyjna linia do wytwarzania paliwa alternatywnego. Projekt chroni środowisko i przyczynia się do ograniczenia ilości nielegalnych wysypisk. Dofinansowanie z UE – 6 mln 800 tys. zł. Wartość projektu 12 mln 874 tys. zł
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za projekt “Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice gmina Kije”. Celem projektu była ochrona zasobów przyrodniczych Ponidzia oraz ich wykorzystanie na rzecz działań edukacyjnych i naukowych poprzez utworzenie wraz z objęciem ochroną czynną ok. 11 ha powierzchni terenu siedlisk Ponidzia w ramach dwu sieci Natura 2000 i Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Ważną częścią ośrodka są laboratoria dla młodzieży i naukowców. W budynku powstała sala edukacyjno-konferencyjna, pracownia projektowo-badawcza i część noclegowa. Wkład UE – 20 mln 562 tys. zł, wartość projektu – 30 mln 549 tys. zł
 • Gmina Chmielnik za projekt “Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej etap I i II”. Koło zbiornika powstało miejsce do edukacji ekologicznej młodego pokolenia ze ścieżką edukacyjną i z tablicami audiowizualnymi informującymi o występujących tam gatunkach roślin i zwierząt. Nasadzono również nowe gatunki roślin. Działania inwestycyjne nakierowane były na ochronę istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej mieszkańcom i zapoznaniem ich z elementami rodzimej przyrody. Wartość całkowita projektu – 7 mln 214 tys. zł, Wkład UE – 4 mln 139 tys. zł

Dziedzictwo kulturowe i turystyka

 • Gmina Chęciny za projekt “Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”. Dzięki funduszom europejskim chęcińska XVII-wieczna synagoga odzyskała dawny blask i otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających. W zmodernizowanym budynku, pamiętającym czasy króla Władysława IV Wazy, powstało Centrum Pamięci i Kultury Żydowskiej, uczące tolerancji i szacunku wobec innych religii oraz tradycji, przeznaczone na sale wystawowe, warsztatowe i miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych. Wartość całkowita projektu – 9 mln 376 tys. zł, wkład UE – 5 mln zł
 • Powiat Kazimierski za projekt “Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”. Dzięki unijnemu wsparciu powstał całoroczny basen mineralny z wodą siarczkową, w którym wykorzystano odkryte na tym terenie kilka lat temu wody podziemne o dużym poziomie mineralizacji. Jest to jedyny tego typu obiekt w Polsce, dostępny dla gości przez okrągły rok. Wartość całkowita projektu – 7 mln 787 tys. zł, wkład UE – 5 mln zł 375 tys. zł
 • Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni w Kielcach za projekt “Kompleksowa rewitalizacja Karczówki wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki historycznej, Dom Zakonny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni w Kielcach”. Celem projektu było zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez kompleksową rewitalizację zabytkowego kościoła i klasztoru wraz z otoczeniem. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej wzrosła znacząco liczba pielgrzymów i turystów odwiedzających Karczówkę. Naszą wizytówkę odwiedza rocznie ok.130 tys. ludzi. Wartość projektu – 3 mln 710 tys. zł, dofinansowanie z UE wyniosło – 2 mln 783 tys. zł

Komunikacja i transport publiczny

 • Gmina Jędrzejów za projekt “Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”. Miasto Jędrzejów otrzymało nowoczesne Centrum Komunikacyjne, składające się z przystanków: komunikacji krajowej i międzynarodowej, komunikacji regionalnej z przeznaczeniem dla busów, komunikacji miejskiej oraz postoju taksówek. Z dotacji unijnej wybudowano również 2 parkingi: dla podróżnych w systemie „parkuj i jedź” i dla rowerów w systemie „Bike&Ride”. Mieszkańcy otrzymali również piesze ciągi komunikacyjne wraz z terenami zielonymi oraz nowe wiaty przystankowe. Wartość projektu -7 mln. 663 tys. zł, dofinansowanie z UE – 4 mln 380 tys. zł
 • Gmina Skarżysko-Kamienna/ Powiat Skarżyski za projekt “Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Dzięki wsparciu unijnemu utworzono infrastrukturę przyjazną wszystkim użytkownikom: w tym celu wybudowano ponad 2 km ścieżek rowerowych z systemem „Bike&Ride” oraz 75 stanowiskami postojowymi. Zakupiono również 8 autobusów i wyznaczono 2 km buspasów. W rezultacie mieszkańcy gminy i powiatu skarżyskiego mogą znacznie wygodniej i szybciej podróżować komunikacją miejską i regionalną. Zwiększono bezpieczeństwo ruchu drogowego przy jednoczesnym zmniejszeniu jego natężenia. Dzięki redukcji emisji spalin mieszkańcy otrzymali czystsze powietrze. Zmniejszono także hałas oraz wibracje generowane przez tabor autobusowy. Wartość projektu – 54 mln 434 tys. zł, dofinansowanie z UE – 43 mln. 416 tys. zł
 • Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za projekt “Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. To ogromne przedsięwzięcie przebiegające w 2 etapach, służące stworzeniu sprawnej, dostępnej i komfortowej dla mieszkańców sieci komunikacji transportu publicznego oraz ograniczeniu emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. W ramach dotacji unijnej zakupiono autobusy niskoemisyjne spełniających normę EURO VI oraz hybrydowe, zmodernizowano również 40 przystanków. Dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności wybudowano stację obsługi z warsztatami i wyposażeniem, myjnią, budynkiem administracyjno-dworcowym, placem postojowym, manewrowym, zajezdnią; wymieniono 233 lampy na ledowe i energooszczędne. Mieszkańcy otrzymali również ścieżki rowerowe z systemami: park&ride i bike&ride oraz możliwość szybszego zakupu biletów poprzez wdrożenie systemu biletu zintegrowanego. Przebudowano ulice: 11 Listopada i Samsonowicza. Łączna wartość obydwu etapów – 62 mln 176 tys. zł, wkład UE w obydwu projektach – 44 mln 796 tys. zł

Energetyka

 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii za projekt “Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Dzięki funduszom unijnym udało się zrealizować dużą proekologiczną inwestycję, zakładającą zastąpienie kotłowni węglowej – kotłowniami wodno-gazowymi, obsługującymi Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Obiekty podłączono do systemu ciepłowniczego MPEC, co gwarantuje niezawodność dostawy ciepła do szpitali. Nowoczesne układy regulacyjne dostosowują parametry czynnika grzewczego do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość dostarczanego ciepła jest na bieżąco dostosowywana zarówno do warunków pogodowych, jak i do indywidualnych potrzeb i wymagań. Wartość projektu – 33 mln. zł, dofinansowanie z UE – 18 mln 520 tys. zł
 • Gmina Połaniec oraz Powiat Staszowski za projekt “Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Dzięki unijnemu wsparciu powstało 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych umieszczonych m. in. na budynkach: szkół, przedszkola, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Sportowego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Świetlicy Środowiskowej, Przychodni Zdrowia oraz Centrum Kultury i Sztuki. Poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii ograniczono negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza w celu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu staszowskiego. Wartość projektu – 2 mln 845 tys. zł, dofinansowanie z UE wyniosło ponad 1 mln zł
 • Kopalnia Wapienia „MORAWICA” za projekt “Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla Kopali Wapienia Morawica S.A”. Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” S.A. kładzie duży nacisk na rozwój firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym spółki. Do utrzymania procesu produkcji niezbędna jest energia elektryczna w dużej ilości, dlatego z unijnych funduszy zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną, która została zlokalizowana na terenie kopalni, a wytwarzana przez nią energia elektryczna niemal w całości wykorzystywana jest na potrzeby własne spółki. W tym celu zamontowano polikrystaliczne panele fotowoltaiczne wraz z przyłączem stacji transformatorowej i trójfazowymi inwerterami o wysokiej sprawności. Zakupiono również konektory typu MC4. Dzięki projektowi uzyskano spadek emisji gazów cieplarnianych. Wartość projektu – 4 mln 305 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 1 mln 823 tys. zł

Usługi publiczne

 • Gmina Starachowice za projekt “Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Projekt dotyczył rewitalizacji zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów o powierzchni prawie 64 ha i miał na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. W tym celu na terenie zalewów: Lubianka oraz Pasternik stworzono miejsce przyjazne mieszkańcom i pozwalające na rekreację i wypoczynek. Ponadto zmodernizowano Park Kultury i przebudowano m.in. obiekty mieszkalne na osiedlu Wzgórze. Poprawiono bezpieczeństwo i atrakcyjność Parku Miejskiego, przebudowano i zaadaptowano Centrum Kreatywności Pałacyk, który służy mieszkańcom, młodzieży, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom jako przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń. Wartość projektu – 59 mln 580 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 19 mln 856 tys. zł
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze za projekt “Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”. W inwestycji wybudowano nowy 5-kondygnacyjny pawilon dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostały przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Ponadto przebudowano jedno piętro w segmencie A. W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną do badań układu oddechowego i zwiększono stanowiska do polisomnografii do trzech. Wartość projektu – 47 mln 459 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 33 mln 601 tys. zł
 • Gmina Opatów za projekt “Rewitalizacja miasta Opatowa”. Dzięki funduszom unijnym przywrócono i nadano nowe funkcje społeczne, gospodarcze, kulturalne i rekreacyjne obiektom i przestrzeni publicznej, które przyczyniły się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej ludności mieszkającej na terenie miasta i gminy Opatów. W ramach projektu odbudowano basen otwarty z terenem rekreacji nad rzeką Kanią, przebudowano przestrzeń publiczną opatowskiego rynku i zmodernizowano budynek mieszkalny i restaurację Żmigród. Wykonano przebudowę budynku po byłym więzieniu na potrzeby muzeum regionalnego, zagospodarowano teren nad rzeką Opatówką i zmodernizowano drogi z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i instalacją monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Wartość projektu – 20 mln 748 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 7 mln 935 tys. zł

Inwestycja miejska

 • Gmina Kielce za projekt “Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”. Przedmiotem projektu realizowanego na terenie Kielc była budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakres zadań obejmował prace budowlane: utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz wyposażeniem pracowni do praktycznej nauki zawodu. Głównym celem było zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy m.in. 500 uczniów i słuchaczy. Wartość projektu – 49 mln 107 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 31 mln 455 tys. zł
 • Gmina Busko-Zdrój za projekt “Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”. Przedmiotem projektu było wprowadzenie nowego produktu związanego z rekreacją ukierunkowanego na wzbogacenie oferty turystycznej. Wykonano w tym celu kompleks urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej, do których należy najbardziej rozpoznawalna – tężnia solankowa. Zachwycający swoją konstrukcją obiekt ma kształt okręgu o średnicy około 72 m i obwodzie około 226 m, a ściany sięgają blisko 10 m wysokości. Połączono „Nowy Park” z „Parkiem Starym” poprzez sieć alejek, które pełnią funkcję spacerową. Wartość projektu – 25 mln 462 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 7 mln 360 tys. zł
 • Gmina Sandomierz za projekt “Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. Dzięki unijnemu wsparciu podjęto szereg spójnych działań społeczno-gospodarczych i odnawiających miasto Sandomierz. Projekt zmniejszył również liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Między innymi zrewaloryzowano Park Miejski, Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego, stworzono przestrzeń rekreacyjno-integracyjną na Placu 3 Maja. Poprawiono stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza oraz wody i gleby oraz poprzez budowę kanalizacji, modernizację oświetlenia i montaż instalacji OZE. Wartość projektu – 43 mln 646 tys. zł. Dofinansowanie z UE -19 mln 534 tys. zł
Fotogalerię z konferencji dostępna jest na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/inwestycje-ktore-buduja-przyszlosc/