Kolejne strażnice z unijnym dofinansowaniem na wozy pożarnicze i sprzęt

Łącznie blisko 5 mln zł otrzymają świętokrzyskie gminy na zakup wozów i sprzętu dla strażaków-ochotników. W czwartek 4 lipca kolejne umowy na dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z przedstawicielami samorządów Pawłowa, Smykowa, Iwanisk i Mirca podpisał Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejne cztery jednostki OSP, dzięki wsparciu finansowemu, zakupią nowe wozy strażackie oraz sprzęt i indywidualne środki ochrony.

– Źródło finansowania tych zakupów to środki unijne. Samorząd Województwa zabezpieczył je w drodze negocjacji z Komisją Europejską – powiedział członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś. – Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu wozów gaśniczych, elementów ochrony dla strażaków czyli specjalistycznych ubrań oraz sprzętu, który jest konieczny do użycia podczas niesienia pomocy ofiarom wypadków, podczas pożarów, powodzi, skażeń itp.

Gmina Mirzec na zadanie „Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG” o wartości 1 286 296,56 zł otrzymała środki w wysokości 1 093 352,06 zł. Planowany jest zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczy z napędem 4×4, generatora piany, poduszek pneumatycznych i kamery termowizyjnej oraz ubrań żaroodpornych;

Gmina Pawłów na „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” – projekt o wartości ogółem 1 344 638,46 zł otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 142 942,63 zł. Środki te posłużą na sfinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, narzędzi hydraulicznych, wentylatora oddymiającego i zestawu przydatnego w pracy nurka.

Gmina Iwaniska na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach” o wartości całkowitej 1 403 596,09 zł otrzymała 1 193 056,67 zł dofinansowania. Dzięki tym pieniądzom strażnica doposażona będzie w  samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem i specjalistyczny sprzęt generator piany lekkiej, zestaw poduszek pneumatycznych i aparaty do ochrony dróg oddechowych.

Gmina Smyków zrealizuje projekt pt. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu”. Projekt o wartości całkowitej 1 742 669,12 zł otrzymała wsparcie w wysokości 1 481 268,70 zł. Strażacy kupią specjalistyczny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, motopompy, rozpieracze, kamerę termowizyjną i wentylator oddymiający.