Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca Programu Regionalnego FEŚ 2021-2027 informuje o wprowadzeniu zmian do regulaminu naboru nr FESW.10.08-IP.01-001/24. Zmiany obowiązują od dnia 15.05.2024 r.

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej:

https://funduszeueswietokrzyskie.pl/images/aktualnosci/Nabory/FESW.10.08-IP.01-00124/TABELA_ZMIAN_10.8.pdf