Konsultacje indywidualne z pracownikami Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w sierpniu.

Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w Skarżysku-Kamiennej po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego.

Podczas konsultacji osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym m.in. jak uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, jakie bezpłatne szkolenia i kursy są obecnie dostępne.


Konsultacje skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

29.08.2023 r., godz 9:00-11:30 w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8
30.08.2023 r., godz 9:30-12:00 
w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3
31.08.2023 r., godz 9:30-12:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3