Dobiega końca modernizacja kieleckiego teatru
Dobiega końca modernizacja kieleckiego teatru

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32, do której już wkrótce powróci zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Modernizację zabytkowego gmachu wsparły Fundusze Europejskie.

Wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim zaglądamy na plac budowy, po którym oprowadza dyrektor kieleckiej sceny Michał Kotański.

Zakres prac jest imponujący - nie modernizowany od dziesięcioleci gmach stanie się, dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 14 mln zł, nowoczesną, przyjazną artystom i publiczności instytucją oraz kulturalnym centrum stolicy województwa. Nowy wymiar zyska duża, obrotowa scena - pojawią się pod nią zapadnie, a z prawej strony wygospodarowano przestrzeń na scenografię. Nowym elementem będzie plafon z młotkowanego mosiądzu, który ma zapewnić lepszą akustykę. Małą scenę zlokalizowano na piętrze, a jej konstrukcja umożliwi otwarcie na dziedziniec i prezentację widowisk plenerowych.

Nowoczesne rozwiązania otworzą przed zespołem nowe możliwości twórczej ekspresji, ale niezwykle istotne jest także to, że prace remontowe prowadzono z poszanowaniem historycznej tkanki sędziwego gmachu. Prace rozbiórkowe przyniosły zaskakujące rezultaty – odsłonięto np. zabytkowe polichromie, odkryto również złocenia na kariatydach oraz ozdobną belkę ponad sceną z łacińskim, bogato zdobionym cytatem z Horacego. Te wszystkie elementy zachowano i wkomponowano w nową przestrzeń.

Otwarcie zmodernizowanej siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zbliża się wielkimi krokami. Scena, założona przez bogatego przedsiębiorcę Ludwika Stumpfa, była jego prezentem dla ukochanej warszawskiej artystki. Przez dziesięciolecia kielecki teatr przyciągał znakomitych aktorów, reżyserów oraz wierną publiczność. Pierwsza premiera odbyła się na jego deskach 6 stycznia 1879 r., a wkrótce teatromani otrzymają nowoczesny gmach teatralny.

Projekt "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach” otrzymał dofinansowanie  w wysokości 14 mln 135 tys. zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe).