Punkt dla przyrody. Z myślą o środowisku

Szkolenia i warsztaty, pomoc ekspertów, wizyty studyjne, spotkania informacyjne – takie wsparcie dla beneficjentów Funduszy Europejskich oferuje Punkt dla Przyrody. Co kryje się pod tą nazwą – o tym przeczytacie poniżej.

Ochrona bioróżnorodności to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim konieczność. Coraz większe zanieczyszczenie, urbanizacja oraz działalność człowieka stwarzają poważne zagrożenia dla różnorodności biologicznej naszego kraju. Dlatego pojawiły się inicjatywy wspierające ochronę bioróżnorodności, takie jak Punkt dla Przyrody.

Punkt dla Przyrody to centrum wsparcia beneficjentów Funduszy Europejskich prowadzony przy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej w Polsce poprzez dostarczanie rzetelnych informacji i profesjonalnego wsparcia eksperckiego. Oferta Punktu skierowana jest przede wszystkim do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, ŚrodowiskoFundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz dla 16 programów regionalnych, w programu  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Strona główna (funduszeueswietokrzyskie.pl) 

Punkt jest nie tylko źródłem informacji, ale także miejscem, gdzie eksperci udzielają fachowego wsparcia w planowaniu i realizacji projektów unijnych służących ochronie przyrody. Misją Punktu jest także edukacja społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej oraz promowanie działań na jej rzecz. Odbiorcami usług Punktu są organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, samorządy, przedsiębiorstwa, rolnicy i inne podmioty zaangażowane w ochronę środowiska w takich miejscach jak parki narodowe i krajobrazowe  oraz rezerwaty. Z usług placówki mogą również skorzystać instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i koordynację sieci Natura 2000 w Polsce.

Punkt dla Przyrody oferuje różnorodne formy wsparcia, dostosowane do potrzeb beneficjentów. Zainteresowani mogą otrzymać pomoc podczas spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów, wsparcie eksperckie czy też udział w wizytach studyjnych. Pracownicy punktu pomogą w znalezieniu odpowiedniego dofinansowania z Funduszy Europejskich. Można też zgłaszać do nich pytania, jak przygotować wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich i jak usunąć przeszkody w realizacji ochrony przyrody.

Co można uzyskać w Punkcie dla Przyrody: 

  • Doradztwo: Jeśli masz pomysł na działanie z zakresu ochrony przyrody, eksperci Punktu wskażą program, z którego można sfinansować jego realizację. Pomogą także w zaplanowaniu projektu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, co przyspieszy proces uzyskania wsparcia dla przedsięwzięcia.
  • Wsparcie eksperckie: Punkt dla Przyrody oferuje konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich, zarówno w kwestiach technicznych, jak i przyrodniczych. Informacje możesz uzyskać w czasie rzeczywistym i korespondencyjnie. Można przeprowadzić także audyt w miejscu projektu przed jego realizacją, który określi zasadność i prawidłowość planowanych prac. Pozwoli to uniknąć nieprawidłowości w przyszłości.
  • Szkolenia i warsztaty: Punkt dla Przyrody zaprasza na bezpłatne szkolenia, jeśli dopiero planujesz aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich oraz jeśli już z nich korzystasz. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: aplikowanie o środki UE, zamówienia publiczne, procedury ochrony środowiska, prawo budowlane, rozliczanie projektów, trwałość i zamykanie projektów oraz szczególne wytyczne, takie jak dostępność dla osób z niepełnosprawnościami czy RODO. Można wziąć udział w wizytach studyjnych i wymianie najlepszych praktyk.

Wszystkie usługi świadczone przez Punkt dla Przyrody są bezpłatne, jego działalność finansowana jest z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa.  

Więcej informacji na temat Punktu dla Przyrody można znaleźć: https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/

źródło: Portal Funduszy Europejskich