Spotkanie informacyjne poświęcone BUR
Spotkanie informacyjne poświęcone BUR

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie szkolenia lub studiów podyplomowych, w jaki sposób i w jakich terminach można zapisać się na usługę rozwojową i uzyskać dofinansowanie – m.in. tego dowiedzieli się uczestnicy spotkania, które odbyło się 6 lutego, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wzięło w nim udział blisko 50 osób zainteresowanych korzystaniem ze wsparcia w ramach BUR.

- Prezentujemy założenia dwóch projektów, poprzez które można uzyskać środki na dofinansowanie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – mówiła, otwierając spotkanie, dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska. - Wsparcie kierujemy do wszystkich dorosłych mieszkańców regionu, w tym m.in. osób bezrobotnych, pracujących, uczniów i studentów, oraz pracodawców i pracowników.

O dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych, studiów podyplomowych, jak również np. usług z zakresu doradztwa biznesowego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, posiadający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego (w tym m.in. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty sektora finansów publicznych fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie).

 

 

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące optymalnego wyboru usług i dostawców usług szkoleniowych, jak również maksymalne kwoty dofinansowania dla uczestników indywidualnych oraz dla pracodawców. Pracownicy WUP zaprezentowali cały proces korzystania z usług rozwojowych, od momentu rejestracji w Bazie, aż po finalne rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Udzielali również bezpośrednich konsultacji i odpowiadali na pytania uczestników.

Kolejne spotkanie konsultacyjno-warsztatowe, na którym zaprezentowana zostanie nowa edycja Bazy Usług Rozwojowych skierowana do wszystkich dorosłych, pracujących i bezrobotnych mieszkańców regionu odbędzie się 28 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek (dawny sklep papierniczy) o godz. 17:00 (ul. Konopnickiej 5, Kielce).