Marszałek województwa i dyrektorki Wojewódzkiego Urzędu Pracy pozują do zdjęcia.

AI - zagrożenie, czy wsparcie w nauce? Przyznano nagrody za najlepsze filmy.

Jak sztuczna inteligencja zmienia dzisiejszą edukację? Które nowoczesne technologie wspierają proces edukacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych? Jak będziemy uczyć i uczyć się w bliskiej i dalekiej przyszłości? Jakie zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego zainaugurowała w Targach Kielce dwudniowe I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej pn. „Jak uczyć i uczyć się w dobie nowoczesnych technologii?". Wraz z Anitą Koniusz, członkiem Zarządu Województwa przyznała nagrody za najlepsze filmy o tematyce AI.

Wydarzenie to, to dwa intensywne dni wykładów, paneli dyskusyjnych, targów, na które zostali zaproszeni eksperci w dziedzinie nowoczesnych technologii i edukacji, m.in.: dyrektorzy kieleckich szkół, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkowie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, konsultanci w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, opiekun Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i przedstawiciele młodzieży. Komputer, tablica interaktywna, roboty edukacyjne, aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję to tylko część nowoczesnych technologii obecnych w edukacji. Zainteresowani tajnikami sztucznej inteligencji podczas wielogodzinnych paneli dyskusyjnych i wykładów szukali wspólnie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących edukacji formalnej i nieformalnej.

Podczas wykładów uczestnicy zapoznali się z aktualnymi badaniami nad kierunkiem zmian w nauczaniu dzieci i młodzieży, zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w szkolnictwie oraz procesem wdrażania STEM-owej szkoły w województwie świętokrzyskim. I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej to jedno z integralnych działań projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, na które otrzymał środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

– To środki skierowane na bardzo ważny obszar, ponieważ to jak kształcimy się przez całe życie świadczy o tym, że czujemy się bezpiecznie na rynku pracy. Właściwa nauka, dostosowana do wymogów współczesności i korzystająca z nowoczesnych rozwiązań może zapewnić nam interesującą, dobrze płatną pracę w przyszłości i co za tym idzie, satysfakcję z obranej ścieżki rozwoju zawodowego – podkreśliła marszałek Renata Janik. – Ważne jest, by od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi i wspierać je w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Dziś ważne jest, byśmy przez całe życie mieli świadomość i gotowość, by doskonalić swoje umiejętności, odpowiadać na warunki zmian na rynku pracy, dlatego też wspieramy kształcenie ustawiczne, kierowane do dorosłych - dodała.

Najlepsi w kręceniu filmów o AI

Pierwszemu dniu forum towarzyszyła również uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”. Do konkursu zgłosiło się 18 zespołów z 14 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Spośród zgłoszonych filmów konkursowych wyłoniono trzech równoważnych laureatów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke Bosaka,
  • I LO im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie,
  • ZST-I Busko Zdrój.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu nagrody, statuetki i dyplomy uroczyście wręczyły: Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego, Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Ponadto w konferencji wzięli udział: Agnieszka Kubicka, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i jednocześnie przewodnicząca Kapituły Konkursu, Anna Kucharczyk, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Renata Bilska, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sławomir Leśniewski, dyrektor Departamentu IT. Wydarzeniu towarzyszyła strefa wystawiennicza oraz pokazy nowoczesnych technologii w edukacji. Jest ono realizowane w ramach projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, który wpisuje się w Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W drugim dniu forum eksperci będą poruszać m.in.takie tematy jak: „Tworzenie Lokalnych Systemów wsparcia dla Seniorów”, „Edukacja pozaformalna dla dorosłych na przykładzie praktyk edukacyjnych” oraz „Transformacja cyfrowa i jej wpływ na życie osób dorosłych”. W panelu dyskusyjnym weźmie udział  silver influencerka - Beata Borucka, znana jako „Mądra Babcia”.

Głównym celem Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej jest wypracowanie spójnych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie w województwie świętokrzyskim. Zaplanowane przedsięwzięcie ma stworzyć miejsce spotkań dla regionalnych podmiotów zainteresowanych tematyką uczenia się przez całe życie. Ponadto forum wpłynie na poszerzanie wiedzy o edukacji formalnej i pozaformalnej.