Rusza projekt „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii rozpoczęły realizację projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”. 50 tys. osób z regionu, w wieku 45+ weźmie udział w bezpłatnych badaniach. Pracowników do udziału mogą zgłaszać pracodawcy, pracownicy mogą też zgłosić się indywidualnie. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania się do projektu dla osób indywidualnych i zakładów pracy WOMP poda wkrótce.

Pakiet badań jest szeroki. Na początek osoby, które wezmą udział w projekcie będą miały pobraną krew do badań. Na podstawie tych wyników, w razie potrzeby, zostaną skierowani na dodatkowe konsultacje do specjalistów. W tej grupie są kardiolodzy, pulmunolodzy, laryngolodzy a także lekarze-genetycy, którzy określą czy na przykład istnieje ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Pacjenci będą mogli także otrzymać skierowanie na konsultację rehabilitacyjną.

Ważnym elementem programu będzie zakup prostatobusu – czyli samochodu, w którym w różnych miejscach regionu będzie można wykonać badanie usg gruczołu krokowego u mężczyzn.

Badaniom profilaktycznym towarzyszyć będzie też szeroka akcja edukacyjna.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2029 roku. Dofinansowanie otrzymał w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.