Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu “Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu “Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”

Ścieżki możliwości z Funduszami Europejskimi

160 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzechowa i Kunowa skorzysta ze wsparcia w postaci warsztatów autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności społecznych w ramach projektu Fundacji Akademii Inicjatywy i Rozwoju współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Umowę na dofinansowanie projektu “Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie” podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Będzie on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Z projektu skorzysta 160 osób dorosłych, seniorów i osób wykluczonych społecznie z gmin: Bodzechów, Kunów i Ostrowiec Świętokrzyski.

W ramach projektu przewidziano blok edukacyjny pod nazwą “Świętokrzyskie umiejętności”, w ramach którego odbędą się warsztaty radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz autoprezentacji. Zaplanowane w projekcie warsztaty “Eko-szansa” będą miały na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej uczestników projektu (na przykładzie ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu). Natomiast zajęcia projektowe pod hasłem “Smart senior w świecie nowoczesnych technologii” to grupowe oraz indywidualne kursy z zakresu obsługi smartfona i komputera, których efektem będzie umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w codziennym życiu, np. do załatwiania spraw urzędowych, zakupów, płatności, kontaktu z bliskimi.

– Szczególne wsparcie przewidziano dla mieszkańców ostrowieckich osiedli Gutwin i Częstocice – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Będą to spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, krawieckie oraz z zakresu autoprezentacji i zakładania organizacji pozarządowych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, do końca 2025 r. Wysokość wsparcia ze środków unijnych na jego realizację to około 614 tys. zł.