Dyrektor Anna Kucharczyk słucha wykładu

Pokazali, jak przyciągnąć turystów

Jaką ofertę przygotować, by przyciągnąć turystów? Swoimi sprawdzonymi praktykami w tym zakresie wymieniano się podczas czwartego międzynarodowego spotkania, w którym wzięło udział 12 osób reprezentujących 6 instytucji z Włoch, Francji, Węgier, Hiszpanii i Finlandii oraz osoby zaangażowane w realizację projektu, reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W projekcie  SYSTOUR uczestniczyli także regionalni interesariusze projektu. 

Pierwszego dnia goście wydarzenia odwiedzili kilka miejsc na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym, m.in.: Zabytkowy Młyn w Trzykosach, Izba Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, Świętokrzyski Ogród Inspiracji w Andruszkowicach, a także Bałtowski Kompleks Turystyczny i Świętokrzyską Zagrodę Kultury „Harmonia” w Hucie Szklanej. Później nastąpiła degustacja lokalnych produktów: podpłomyków, praznoli, miodów i wina.

Drugiego dnia przewidziano zwiedzanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, w którym prowadzone były m.in. zajęcia edukacyjne z zakresu wyrobu przedmiotów żelaznych i degustacja lokalnych dań: kugiel, podpiwek, zapiekanki. W drugiej części dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej wypieku chleba w chałupie ze Złotnik

Projekt realizowany jest przez oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich Departamentu Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu merytorycznym Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych w ramach programu INTERREG EUROPA 2021- 2027 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE.

Głównym celem projektu SYSTOUR jest przeniesienie ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane oraz podkreślenie specyfiki tych terytoriów, szukając równowagi w każdym z nich poprzez 3 główne aspekty:

  1. mobilność (transport, inicjatywy publiczne lub prywatne)
  2. połączenie cyfrowe
  3. szczególne doświadczenia (zdrowy wypoczynek, gastronomia, oferta uzdrowiskowa).