Upominki za zwiedzanie - trwa III edycja akcji Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim

Fundusze Europejskie pozwalają rozwijać się wielu atrakcjom turystycznym województwa świętokrzyskiego. Odkrywaj je razem z „Podróżnikiem Europejskim”. Urząd Marszałkowski w Kielcach, w ramach tegorocznych obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania regionu ze specjalnie przygotowanym dla nich przewodnikiem. Można zbierać pieczątki i otrzymać upominek.

Zapraszamy do 31 miejsc w regionie, które łączy fakt, że skorzystały z unijnych dotacji i dzięki temu mogły się rozwijać i poszerzać swoją ofertę. Zachęcamy do odwiedzenia
ich z „Podróżnikiem Europejskim”. Młodzi wędrowcy, zwiedzając, mogą zbierać pieczątki lub stemple. Paszport będzie fantastyczną pamiątką z pobytu na Ziemi Świętokrzyskiej.

W ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ przygotował specjalną akcję „Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim”.
Aby wziąć w niej udział, trzeba odwiedzić przynajmniej 5 miejsc opisanych w paszporcie, zebrać 5 pieczątek (w paszporcie jest na to specjalne miejsce), a następnie  zgłosić ten fakt telefonicznie, pod numerem: 41 395 13 32 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00). 

Dla pierwszych 100 osób, które w czasie trwania akcji, tj. od 10.05.2024r. do 30.08.2024r. dostarczą paszporty z pieczątkami, przygotowaliśmy zestawy upominków z logo DOFE.

Paszporty można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, (Kielce, ul. Sienkiewicza 63, piętro I, pokój 118), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00 oraz w siedzibach partnerów akcji.

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocyjnej akcji paszportowej dla dzieci i młodzieży „Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim” jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Kielcach, 25-002, przy ul. Sienkiewicza 63.
 2. Akcja realizowana jest w województwie świętokrzyskim, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które są częścią obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.
 3. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży.
 4. Akcja polega na zebraniu pieczątek, stempli lub biletów z miejsc promowanych
  w paszporcie turystycznym „Podróżnik Europejski”.
 5. Aby otrzymać pieczątkę lub pamiątkowy stempel, należy zwiedzić obiekt/skorzystać
  z jego oferty.
 6. Paszport „Podróżnik Europejski” nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.
 7. Pierwsze 100 osób, które zbiorą minimum 5 pieczątek, stempli wbitych do paszportu lub biletów naklejonych na stronie, która jest do tego przeznaczona w paszporcie oraz poinformuje o tym fakcie dzwoniąc pod numer telefonu Organizatora – Departamentu Rozwoju Regionalnego - 41 395 13 32, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00, otrzyma upominek. W imieniu osób niepełnoletnich dzwonią rodzice lub prawni opiekunowie. Następnie nagrodzony lub jego rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani o terminie wręczenia upominków.
 8. Pierwszeństwo w otrzymaniu upominku mają dzieci i młodzież, które nie otrzymały go w ramach poprzednich edycji akcji. Osoby, które zbiorą min. 5 pieczątek i zgłoszą ten fakt Organizatorowi akcji, a które otrzymały upominki w poprzednich edycjach, będą wpisywane na listę rezerwową.
 9. Akcja trwa w terminie od 10.05.2024 r. do 30.08.2024 r. lub do wyczerpania puli 100 upominków.
 10. Lista miejsc, które biorą udział w akcji, prezentowana jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Paszporty można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w Departamencie Rozwoju Regionalnego, (Kielce, ul. Sienkiewicza 63, piętro I, pokój 118, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00).
 12. Odbiór „Podróżnika Europejskiego” jest równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian
  w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji „Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim”

Lista miejsc, biorących udział w akcji:

 1. Święty Krzyż
 2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
 3. Centrum Kulturowo-Archeologiczne. Osada Starożytna
 4. Zamek Krzyżtopór
 5. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 6. Park Edukacyjny “Akademia Bajki”
 7. Bałtowski Kompleks Turystyczny
 8. Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu
 9. Energetyczne Centrum Nauki
 10. Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji
 11. Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny
 12. Kompleks Świętokrzyska Polana
 13. Muzeum Narodowe w Kielcach
 14. Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
 15. Baseny Tropikalne
 16. Park Etnograficzny w Tokarni
 17. Rezerwat Krzemionki
 18. Tężnia Busko-Zdrój
 19. Zamek Królewski w Chęcinach
 20. Pałac w Kurozwękach Kraina Bizonów
 21. Stare Miasto Sandomierz (Centrum Informacji Turystycznej)
 22. Sabat Krajno Park Rozrywki i Miniatur
 23. Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie
 24. Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom”
 25. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
 26. Muzeum Śliwki – Manufaktura Śliwki w Czekoladzie
 27. Ostrowiecki Browar Kultury
 28. Park Legend
 29. Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
 30. Żywe Muzeum Bombki w Staszowie
 31. Świętokrzyska Zagroda Kultury „Harmonia”