Żółw błotny wraca do Nidy

Żółw błotny wraca do Nidy

Ostatnio na Ponidziu widziane były 50 lat temu. Teraz są tutaj znowu. Dzięki uprzejmości Poleskiego Parku Narodowego 50 małych żółwi błotnych mieszka już w Umianowicach. Młode osobniki mają się bardzo dobrze. Na razie wylegują się w cieple lamp UV i grzałek z termostatem, a każdy z członków unijnego projektu LIFE, w ramach którego do Delty Nidy powracają gatunki roślin i zwierząt, które kiedyś tu żyły  -  trzymają za nie kciuki. I my wszyscy też!

Trzeba mieć dużo szczęścia, by żółwia błotnego spotkać. Jest jedynym z żółwi dziko występujących w Polsce, zaledwie w kilku miejscach na mapie naszego kraju. Większość czasu spędza w wodzie. Zimuje głęboko zagrzebany w mule, by koło kwietnia lub maja – w zależności od pogody – wybudzić się ze snu. Brunatne ciało, żółte plamy i oliwkowo-brązowy, maksymalnie 20-centymetrowy karapaks (pancerz) to jego znaki rozpoznawcze.

Powrót żółwi błotnych do środowiska Delty Nidy jest zupełnie wyjątkowy

A możliwy dzięki realizowanemu od 2019 roku projektowi LIFE4Delta. – Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian – wyjaśnia Piotr Wilk, kierownik projektu.

Ludzie, swoją intensywną działalnością niechlubnie przysłużyli się Nidzie. Przez lata ten, wyjątkowy w skali Europy ekosystem ubożał o kolejne gatunki zwierząt i roślin. Projekt LIFE4Delta ma bogactwo naturalne tego miejsca przywrócić.

Stara Nida (po pracach)

- Najważniejszym działaniem, które już udało się zrealizować, jest poprawa warunków hydrologicznych śródlądowej delty rzeki – mówi Piotr Wilk. - Prace obejmowały udrożnienie cieków wodnych, rewitalizację rozlewisk i starorzeczy. Łącznie udrożniliśmy 12 km cieków wodnych, odnowiliśmy 19 obiektów infrastruktury hydrotechnicznej. Udało nam się przeprowadzić rewitalizację rozlewisk o powierzchni 10 hektarów i starorzeczy o długości 5 kilometrów!