Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Instytucja Zarządzająca publikuje systematycznie aktualizowany Harmonogram naborów, w oparciu o ten dokument ogłaszane są nabory w ramach Działań zapisanych w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach ogłaszanych naborów składane mogą być wyłącznie w wersji elektronicznej. W zależności od źródła finansowania może to być aplikacja:

  1. WOD2021 dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. SOWA EFS dla projektów dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego+.