Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFRR 8.05.2023 r. - więcej

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFS+ 25.04.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFRR 13.04.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFS+ 30.03.2023 r.- więcej

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFS+ 16.03.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFRR 24.02.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFS+ 14.02.2023 r. - więcej