Zarządzeniem nr 7059/23 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 r. do pełnienia funkcji łączonej, obejmującej swym zakresem Koordynację ds. Karty Praw Podstawowych oraz Koordynację zasad równościowych została powołana pani Katarzyna Bryła, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon kontaktowy:  41 395 14 16.

Do zadań Koordynatorki ds. Karty Praw Podstawowych i Zasad Równościowych należy w szczególności:

 • ścisła współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich i Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
 • ścisła współpraca z pracownikami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca), w zakresie Karty Praw Podstawowych oraz zasad równościowych,
 • stanowienie pierwszego punktu kontaktowego wewnątrz Instytucji Zarządzającej oraz dla Instytucji Pośredniczącej w zakresie całej Karty Praw Podstawowych UE oraz zasad równościowych,
 • monitorowanie przygotowania dokumentów programowych i wdrożeniowych programu w zakresie zapewnienia stosowania Karty Praw Podstawowych oraz zasad równościowych,
 • wypełnianie obowiązków nałożonych przez Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, m.in. poprzez zapewnienie wymiany dobrych praktyk z zakresu wdrażania zasad równościowych z innymi koordynatorami.

Zgłaszanie podejrzenia o niezgodności projektów lub działań związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z Kartą praw podstawowych.

Uczestnicy i odbiorcy projektów, wnioskodawcy i beneficjenci bezpośrednio dotknięci działaniami naruszającymi Kartę praw podstawowych, czyli posiadający interes faktyczny (tj. potrzebę zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku), mogą przekazywać zgłoszenia dotyczące niezgodności projektów lub działań związanych z wdrażaniem Programu z tymi dokumentami.

Zgłoszenia dotyczące niezgodności działań związanych z wdrażaniem Programu z przepisami Karty praw podstawowych mogą być kierowane:

 • na adres: Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
 • e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując temat wiadomości „Zgłoszenie niezgodności z KPP”

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią rozpatrzenie Państwa zgłoszenia tj:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu zgłaszającego,
 • numer projektu (jeśli dotyczy),
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.