Fundusze Europejskie na walkę z żywiołem
Fundusze Europejskie na walkę z żywiołem

Fundusze Europejskie na walkę z żywiołem

Do 52 jednostek OSP z województwa świętokrzyskiego trafi sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. To ogromne wsparcie z Funduszy Europejskich dla tych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem ludzi i ich dobytku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów z Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. Łączna wartość wsparcia z funduszy unijnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 to 37 mln 868 tys. zł.

Zainteresowanie konkursem było ogromne – o dofinansowanie mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego, OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz te, które będą spełniać kryteria włączenia do niego dzięki realizacji projektu oraz dążą do włączenia do KSRG. Na konkurs wpłynęło 136 wniosków, ostatecznie dofinansowanie otrzymało 52 projekty.

- Strażacy-ochotnicy oraz  samorządowcy mają coraz większą świadomość, że im lepszym sprzętem będą dysponować służby ratownicze, tym skuteczniej przebiegać będą prowadzone przez nie akcje. Ze względu na ogromne zainteresowanie konkursem zwiększyliśmy pulę pieniędzy unijnych przeznaczoną na ten cel o  ponad 14 mln zł - mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Unijne wsparcie w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu będzie można przeznaczyć na doposażenie służb ratowniczych m.in. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Dodatkowo, jako element uzupełniający projektu, wsparcie może objąć działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat zmian klimatu oraz promujące bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia ekologicznego, pożarowego i powodziowego.

Jak podkreśla marszałek Bętkowski ulewne deszcze, pożary, występujące z  koryt rzeki – to zjawiska, które niestety coraz częściej obserwujemy i które stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi oraz ich dobytku. Dlatego tak ważne jest wspieranie z funduszy unijnych w ramach programu regionalnego działań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym.