Procedura oceny projektów konkurencyjnych z 10.01.2024

Temat

Komisja Oceny Projektów (EFS +)

Typ dokumentu

Procedury

Procedura oceny projektów konkurencyjnych FEŚ 2021-2027 z 10.01.2024.pdf

Plik PDF480 KB