Procedura oceny projektów niekonkurencyjnych z 24.05.2023

Temat

Komisja Oceny Projektów (EFS +)

Typ dokumentu

Procedury

Procedura oceny projektów niekonkurencyjnych FEŚ 2021-2027 z 24.05.2023.pdf

Plik PDF381 KB