Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów FEŚ 2021-2027 z 25.10.2023

Temat

Komisja Oceny Projektów (EFS +)

Typ dokumentu

Regulaminy

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów FEŚ 2021-2027 z 25.10.2023.pdf

Plik PDF462 KB