Załącznik Nr 1 do Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030 - Priorytetowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji na sieci drogowej województwa świętokrzyskiego do 2030 roku