Załącznik Nr 2 do Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030 - priorytetowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji na sieci kolejowej województwa świętokrzyskiego do 2030 roku