Departament Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna - IF

Nabór nr FESW.02.02-IZ.00-001/24 Działanie 2.2 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe

FESW.02.02-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

Co

 • Dotacja

Na co

 • Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP lub w dużych przedsiębiorstwach oraz działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.
 • Renowację istniejących budynków mieszkalnych do celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.
 • Renowację zwiększającą efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru jest projekt niekonkurencyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.2 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.

Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, który spełnia wymogi art. 59 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 oraz Uchwały nr 6606/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r., którym w przedmiotowym naborze jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na:

 • Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP lub w dużych przedsiębiorstwach oraz działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej
 • Renowację istniejących budynków mieszkalnych do celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej
 • Renowację zwiększającą efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.

Projekt, na który zaciągnięto pożyczkę musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia 94,66% wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie objęty pomocą publiczną. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

Szacowana wartość dofinansowania projektu niekonkurencyjnego wynosi 298 384 411,76 PLN.

Informacje o naborze:

Termin i forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji  Wnioski o dofinansowanie (WOD2021).

Nabór prowadzony będzie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. – dzień zamknięcia naboru) poprzez nabór nr FESW.02.02-IZ.00-001/24 utworzony w Centralnym systemie teleinformatycznym do obsługi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (CST2021).

Termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin zakończenia oceny wniosku planowany jest na maj 2024 r.

Kontakt

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 41 395 12 94 lub 41 395 12 96.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
 • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system WOD2021

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
298 384 411,76 PLN

Termin konkursu

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki