Skontaktuj się w sprawie Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim

Świadczone usługi:

  • informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich,
  • informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie,
  • informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt,
  • informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji na temat możliwości udziału w realizowanych projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych programów i działań.

Wszystkie usługi są bezpłatne i obejmują: konsultacje osobiste w siedzibach Punktów oraz podczas dyżurów w gminach, konsultacje telefoniczne i e-mailowe, spotkania informacyjne oraz szkolenia, w uzasadnionych przypadkach również konsultacje indywidualne u klienta.