Departament Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach poddziałania 2.4 Zielona energia - IF

Nabór nr FESW.02.04-IZ.00-001/24 Działanie 2.4 Zielona energia – instrumenty finansowe

FESW.02.04-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Co

  • Dotacja

Na co

  • Projekty w zakresie budowy lub rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE oraz budowę lub rozbudowę instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii wraz z możliwością budowy magazynów ciepła działających na potrzeby danego źródła OZE.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru jest projekt niekonkurencyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.4 Zielona energia – instrumenty finansowe.

Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, który spełnia wymogi art. 59 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 oraz Uchwały nr 6606/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r., którym w przedmiotowym naborze jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na projekty w zakresie budowy lub rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE oraz  budowę lub rozbudowę instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii wraz z możliwością budowy magazynów ciepła działających na potrzeby danego źródła OZE. Projekt, na który zaciągnięto pożyczkę musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia 92,11% wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie objęty pomocą publiczną. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

Szacowana wartość dofinansowania projektu niekonkurencyjnego  wynosi 178 520 588,24 PLN.

Informacje o naborze:

Termin i forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji  Wnioski o dofinansowanie (WOD2021).

Nabór prowadzony będzie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. – dzień zamknięcia naboru) poprzez nabór nr FESW.02.04-IZ.00-001/24 utworzony w Centralnym systemie teleinformatycznym do obsługi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (CST2021).

Termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin zakończenia oceny wniosku planowany jest na maj 2024 r.

Kontakt

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 41 395 12 94 lub 41 395 12 96.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  • Wniosek o dofinansowanie
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

  • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
  • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
  • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
  • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system WOD2021

Z nimi skonsultujesz wniosek

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 92%
MAKS. KWOTA
178 520 588,24 PLN

Termin konkursu

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki