Departament Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach działania 1.3 Budowanie potencjału IOB

Ogłoszenie naboru FESW.01.03-IZ.00-001/24 Budowanie potencjału IOB

FESW.01.03-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Ośrodków Innowacji

Co

 • Dotacja

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.01.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.3 Budowanie potencjału IOB Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Nabór prowadzony jest w trybie konkurencyjnym

W ramach niniejszego naboru założono wsparcie zasobów i kompetencji IOB w celu zdobycia akredytacji na poziomie krajowym oraz świadczenia usług akredytowanych IOB na rzecz MŚP, wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Konieczność inwestycji mających na celu wzmacnianie i rozwój potencjału podmiotów świadczących usługi dla biznesu musi zostać poprzedzona analizą potrzeb oraz weryfikacją dotychczasowej oferty tak, aby instytucje te stanowiły stabilny i istotny element ekosystemu innowacji, dostarczający na rynek wysokojakościową, wystandaryzowaną ofertę ułatwiającą transformację MŚP – zapewniając spójną komunikację dotyczącą oferty usług otoczenia biznesu.

Nabór skierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Ośrodków Innowacji, posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 3 lat.

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 8 542 800,00 PLN

Minimalna wartość projektu musi wynosić 1 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 50 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu wnioskodawcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

INFORMACJE O NABORZE:

Termin i forma składania wniosku

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Nabór prowadzony będzie od dnia 18 kwietnia 2024r. do dnia 31 maja 2024r. – dzień zamknięcia naboru poprzez utworzony w Centralnym systemie teleinformatycznym (CST2021) nabór nr FESW.01.03-IZ.00-001/24.

 Kontakt

Informacji dotyczących naboru udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Oddziału Konkurencyjnej Gospodarki (tel.: 41 395 13 77, 41 395 13 49, 41 395 13 46, 41 395 13 25, 41 395 13 53, 41 395 13 50, 41 395 13 39) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych:

1. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach

Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku AQUA) (tel.: 41 395 15 21, 41 395 15 20, bezpłatna infolinia 800 800 440; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki oraz Miasto Kielce;

2. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu

1. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 15), 27-600 Sandomierz (tel.: 15 600 12 36, 15 600 12 37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;

3. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej

Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama lok.2.8), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 222 12 54, 41 222 12 55; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, soboty nieczynne. Punkt świadczy usługi dotyczące programu fundusze europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027, usługi są świadczone w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wnios

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system WOD2021

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór.

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 85%
MAKS. KWOTA
8 542 800,00

Termin konkursu

Start

18.04.2024

Koniec

31.05.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki