Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Ogłoszenie naboru FESW.02.05-IZ.00-001/24 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

FESW.02.05-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Administracja publiczna tj. jednostki samorządu terytorialnego

Co

 • Dotacja

Na co

 • Opracowanie planów adaptacji miast do zmian klimatu.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór (ION)

Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr FESW.02.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027.

Typ projektów: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Nabór prowadzony jest w trybie konkurencyjnym.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys., zaś w przypadku miast będących stolicą powiatu poniżej 15 tys., zgodnie z punktem 4.1 Regulaminu wyboru projektów.  

Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi: 5 000 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie objęty pomocą publiczną.

Termin i forma składania wniosku

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Nabór prowadzony będzie od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. – dzień zamknięcia naboru poprzez utworzony w Centralnym systemie teleinformatycznym (CST2021) nabór nr FESW.02.05-IZ.00-001/24.

Kontakt:

Informacje na temat naboru można uzyskać w Oddziale Projektów Środowiskowych
i Instrumentów Terytorialnych w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod numerami telefonów: 41 395 13 55, 41 395 12 88, 41 395 13 80, 41 395 13 54  lub mailowo (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), podając w tytule wiadomości numer naboru podany w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych:

1 .Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua)
tel: 800-800-440, 41 395-15-20, 41 395-15-21
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30 -17.30, wtorek-piątek 7.30-15.30

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki.

 

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Sandomierzu

ul. A. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego)
tel. 15 600-12-36, 15 600-12-37
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek -piątek 7.30-15.30

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki.

 

3. Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej
al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama)
tel. 41 395-19-93, 41 395-19-94, 41 395-19-95

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Punkt świadczy usługi dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór)

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 85%
MAKS. KWOTA
5 000 000,00 zł

Termin konkursu

Start

17.06.2024

Koniec

31.07.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki