Departament Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna

Ogłoszenie naboru FESW.05.01-IZ.00-001/24 Infrastruktura edukacyjna

FESW.05.01-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Jednostki samorządu terytorialnego; organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe - posiadające osobowość prawną, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

Co

 • Dotacja

Na co

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu gwarantującym wysoką jakość kształcenia
 • Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako element projektu)
 • Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych (wyłącznie jako element projektu i pod warunkiem, że nie dotyczy zakresu wsparcia ICT objętego KPO)

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr FESW.05.01-IZ.00-001/24 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 5 - Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działania 5.1 - Infrastruktura edukacyjna Typ projektów - Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych.

Nabór prowadzony jest w trybie konkurencyjnym.

Przedmiotem naboru są projekty z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego/ustawicznego, w tym budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych (wyłącznie jako element projektu i pod warunkiem, że nie dotyczy zakresu wsparcia ICT objętego KPO); inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako element projektu),

pod warunkiem, że:

 • Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Wsparcie będzie bazować na modernizacji istniejącej infrastruktury i sprzętu, przeznaczonych na użytek kształcenia zawodowego oraz dostosowaniu ich do rzeczywistych warunków pracy tak by uczniowie mogli przygotowywać się do pracy w zawodzie na nowoczesnym sprzęcie, który będzie wykorzystywany w miejscu pracy; Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej i niedydaktycznej (korytarze, łazienki, pokoje nauczycielskie, itp.), niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym nie będzie możliwe, z wyjątkiem inwestycji w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub jest nieopłacalna; Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej i niedydaktycznej (korytarze, łazienki, pokoje nauczycielskie, itp.), niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, będzie kosztem niekwalifikowalnym, z wyjątkiem inwestycji w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Wsparcie nie będzie obejmować wyłącznie zakupu sprzętu i wyposażenia.
 • Wsparciem nie mogą być objęte prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu zewnętrznym budynków oraz dociepleniu i wymianie dachu.
 • Wszystkie inwestycje muszą być zgodne z wymogami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w tym Komentarzem Ogólnym nr 4;
 • Wspierane działania powinny być zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, a tam, gdzie nie będzie możliwe ich pełne zastosowanie, zostaną wprowadzone usprawnienia eliminujące bariery funkcjonalne, chyba że placówka jest już w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

Jednostki samorządu terytorialnego; organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe - posiadające osobowość prawną, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Nie przewiduje się wsparcia dla projektów realizowanych w partnerstwie.

Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi 13 000 000 EUR tj. 56 231 500,00 PLN[1]

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: 85% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, w których nie występuje pomoc publiczna.

 

Informacje o naborze:

Termin i forma składania wniosku

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Nabór prowadzony będzie od dnia 26 czerwca 2024 r. do dnia do 26 sierpnia 2024 r. – dzień zamknięcia naboru poprzez utworzony w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021) nabór nr FESW.05.01-IZ.00-001/24.

Kontakt

Informacje na temat naboru można uzyskać w Oddziale Projektów Rewitalizacyjnych i Usług Publicznych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz pod numerami telefonów: 41 395 12 82, 41 395 12  78, 41 395 12 76, 41 395 12 85  lub mailowo (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), podając w tytule wiadomości numer naboru podany w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych:

 1. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach – Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku AQUA) (tel.: 41 395 15 21, 41 395 15 20, bezpłatna infolinia 800 800 440; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki oraz Miasto Kielce;
 2. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 15), 27-600 Sandomierz (tel.: 15 600 12 36, 15 600 12 37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;
 3. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36
  (I piętro galerii Panorama lok.2.8), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 222 12 54, 41 222 12 55; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, soboty nieczynne. Punkt świadczy usługi dotyczące programu fundusze europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027, usługi są świadczone w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach.

 

[1] Według kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru (kurs Euro 4,3255 z dnia 29 kwietnia 2024 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona
na nabór może w przyszłości ulec zmianie.

 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór)

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 85%
MAKS. KWOTA
13 000 000 EUR

Termin konkursu

Start

26.06.2024

Koniec

26.08.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki