Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Ogłoszenie naboru FESW.08.02-IZ.00-002/24 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

FESW.08.02-IZ.00-002/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Co

  • Dotacja

Na co

  • Realizacja programu stypendialnego dla uczniów zdolnych ze szkół podstawowych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabory na projekty stypendialne nr: FESW.08.02-IZ.00-002/24 Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego ze środków programu regionalnego FEŚ 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Celem postępowania jest wybór w sposób niekonkurencyjny pojedynczego projektu do dofinansowania w każdym naborze. O dofinansowanie projektów może ubiegać się Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wsparciem może zostać objęty typy projektu - Realizacja programu stypendialnego dla uczniów zdolnych ze szkół podstawowych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi: – 2 520 000 PLN;

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie od 17 maja 2024 r. (od godziny 0:00:00) do 31 maja 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na lipiec 2024 roku.

Informacji udzielają:

 1. Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych naborów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua), tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, bezpłatna infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30-15.30,

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki;

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek-piątek 7.30-15.30,

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;

 

Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama), tel. (41) 395 19 93 do 95.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

2. Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych naborów w zakresie:

        1) obsługi i kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS

        2)  zasad tworzenia projektu;

        3) zasad horyzontalnych;

        4) zasad kwalifikowania wydatków i cross-financingu; można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 76 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

       5) informacji dotyczących prowadzonych naborów w zakresie: typów projektów, kryteriów specyficznych i zapisów załącznika nr I do regulaminu wyboru projektów tj. „Szczegółowych warunków  realizacji przedsięwzięć” można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 82 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  • Wniosek o dofinansowanie

Jak przygotować wniosek?

  • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
  • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
  • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
  • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 90%
MAKS. KWOTA
2 520 000 PLN

Termin konkursu

Start

17.05.2024

Koniec

31.05.2024

Wyniki

lipiec 2024 roku

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki