Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Ogłoszenie naboru FESW.09.06-IZ.00-002/24 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

FESW.09.06-IZ.00-002/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Co

  • Dotacja

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.06-IZ.00-002/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1) Typ projektu nr 1: Kompleksowe wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

    a) zwiększenie zakresu działalności organizacji przez wzmocnienie potencjału merytorycznego, w tym zasobów ludzkich (członkowie, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze),

    b) wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

2) Typ projektu nr 2: Wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

a) zwiększenie zakresu działalności przez wzmocnienie potencjału merytorycznego,

b) wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów społecznych.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (typ projektu nr 1) albo partnerzy społeczni (typ projektu nr 2).

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący wsparcia ukierunkowanego na podniesienie własnego potencjału instytucjonalnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 5 264 453 PLN, w tym ze środków UE 4 710 300 PLN, oraz ze środków BP 554 153 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać: od dnia 22 marca 2024 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 30 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na lipiec 2024 roku

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua), tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, bezpłatna infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;

  • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 395 19 93 do 95.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Termin konkursu

Start

22.03.2024

Koniec

30.04.2024

Wyniki

22-03-2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki