Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego

Ogłoszenie naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23 Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Co

 • Dotacja

Na co

 • Organizacja staży lub praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami
 • Organizacja staży uczniowskich we współpracy z pracodawcami (dla techników i szkół branżowych I stopnia)
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli
 • Wsparcie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Uwaga !

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEŚ 2021-2027 informuje o aktualizacji naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23
w ramach Działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego. Termin składania wniosków kończy się 12 lutego o godz. 23:59:59.

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje
się w tabeli załączonej poniżej.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

 Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. Organizacja staży uczniowskich we współpracy z pracodawcami (dla techników i szkół branżowych I stopnia) z zachowaniem najwyższych standardów jakości w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie (typ projektu nr 1);
 2. Organizacja staży lub praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami (innych niż staże uczniowskie) (typ projektu nr 2);
 3. Wsparcie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami m. in. poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego) (typ projektu nr 3);
 4. Podnoszenie kompetencji nauczycieli m.in.: w zakresie zapobiegania przemocy, wsparcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji (typ projektu nr 4).

Uwaga – typy projektów nr 3 lub nr 4 mogą być realizowane wyłącznie w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie działaniami w ramach typu nr 1 lub nr 2.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Do składania wniosków o dofinansowanie projektów zapraszamy w terminie:

od dnia 8 grudnia 2023 r. (od godziny 0:00:00)

do dnia 12 lutego 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Kontakt:

Informujemy, że pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Informacyjnego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 222 12 54, (41) 222 12 55.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 90%
MAKS. KWOTA
30 000 000 PLN

Termin konkursu

Start

08.12.2023

Koniec

12.02.2024

Wyniki

-

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki