Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Ogłoszenie naboru nr FESW.09.04-IZ.00-002/24 Usługi społeczne i zdrowotne

FESW.09.04-IZ.00-002/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Co

 • Dotacja

Na co

 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowane jako sam. przeds.)
 • Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji

Uwaga! Ważna informacja dla Wnioskodawców zainteresowanych naborem FESW.09.04-IZ.00-002/24

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim informuje, że dostaliśmy sygnały o wystąpieniu błędu w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), który ze względów technicznych nie może zostać naprawiony.

Błąd dotyczy braku w generatorze SOWA pól, dedykowanych do opisu następujących kryteriów  premiujących:

 • nr 4 – „Interwencja zaplanowana w ramach projektu jest komplementarna z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub ze środków krajowych”,
 • nr 5 – „Projekt jest realizowany wyłącznie na obszarze woj. świętokrzyskiego przez Lokalną Grupę Działania z siedzibą na terenie woj. Świętokrzyskiego”,
 • nr 6 – „Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych i/lub opiekuńczych, w tym personelu opieki długoterminowej w formach zdeinstytucjonalizowanych”.

W związku z powyższym, prosimy o utworzenie zadania bezkosztowego z numerem danego kryterium i uzasadnienie w nim sposobu jego spełnienia.

W przypadku podjęcia decyzji o nie zastosowaniu we wniosku ww. kryteriów premiujących również należy utworzyć zadanie bezkosztowe wyliczając w nim te kryteria z  dopiskiem „nie dotyczy”.

 

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-002/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. Typ projektu nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez:
 • tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną;
 • wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej;
 • usługi świadczone w mieszkaniach treningowych lub mieszkaniach wspomaganych;
 • zapewnienie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów (nieformalnych) będących członkami rodzin, w tym opieka wytchnieniowa;
 • wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów faktycznych (nieformalnych), w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • usługi towarzyszące, m.in.: teleopieka, wypożyczalnia sprzętu, codzienne dowożenie posiłków, drobne usługi remontowe, porządkowe, higieniczne, świadczone w domu oraz działania zapobiegające umieszczaniu osób w placówkach całodobowych (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie);
 • wsparcie procesu deinstytucjonalizacji instytucji całodobowych na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
 • wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym tworzenie nowych i wsparcie istniejących hospicjów domowych;
 • długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową.
 1. Typ projektu nr 2: Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie).

 W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 52 644 529 PLN, w tym ze środków UE 47 102 999 PLN oraz ze środków BP 5 541 530 PLN. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od 23 lutego 2024 r. (od godziny 0:00:00) do 9 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na lipiec 2024 roku

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej.

 Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Informacyjnego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua), tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, bezpłatna infolinia: 800 800 440

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek-piątek 7.30 – 15.30,

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki.

 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama), tel. (41) 395 19 93 do 95.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
 • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
52 644 529 PLN

Termin konkursu

Start

23.02.2024

Koniec

09.04.2024

Wyniki

lipiec 2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki