Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Ogłoszenie naboru nr FESW.09.04-IZ.00-003/24 Usługi społeczne i zdrowotne

FESW.09.04-IZ.00-003/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Co

 • Dotacja

Na co

 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych skierowanych do osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego
 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej

Uwaga!
Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEŚ 2021-2027 informuje o aktualizacji naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-003/24 w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.04-IZ.00-003/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 • typ projektu nr 5: deinstytucjonalizacja usług społecznych skierowanych do osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego, w tym do osób uzależnionych, w szczególności:
 1. tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych),
 2. tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego),
 3. tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej,
 4. wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych,
 5. zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin,
 6. wsparcie psychologiczne i/lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • typ projektu nr 2: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie).

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 31 586 717 PLN, w tym ze środków UE 28 261 799 PLN, oraz ze środków BP 3 324 918 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od 8 marca 2024 r. (od godziny 0:00:00) do 16 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na lipiec 2024 roku 

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Informacyjnego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua), tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, bezpłatna infolinia: 800 800 440, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek-piątek 7.30 – 15.30. Obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki.
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30. Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki.
 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama), tel. (41) 395 19 93 do 95. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

 

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%

Termin konkursu

Start

08.03.2024

Koniec

16.04.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki