Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Ogłoszenie naboru nr FESW.09.05-IZ.00-002/24. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

FESW.09.05-IZ.00-002/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR)
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) z woj. świętokrzyskiego

Co

 • Dotacja

Na co

 • Działania na rzecz dzieci oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.05-IZ.00-002/24 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Celem postępowania jest wybór projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się powiaty z województwa świętokrzyskiego.

Podmiotami realizującymi projekt są:

1) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) z woj. świętokrzyskiego;

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR).

Wsparciem mogą zostać objęte poniższe typy projektów:

 • typ projektu nr 1: działania na rzecz dzieci oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, obejmujące w szczególności:
 1. grupy samopomocowe,
 2. asystenturę rodziny,
 3. konsultacje ze specjalistami w zakresie zdiagnozowanych problemów i deficytów w rodzinie,
 4. terapię w rodzinie;
 • typ projektu nr 2: wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, obejmujące w szczególności:
 1. wsparcie wytchnieniowe,
 2. indywidualne porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
 3. budowanie kręgów wsparcia;
 • typ projektu nr 3: kompleksowe wsparcie w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz osób opuszczających inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież;
 • typ projektu nr 4: podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodziny, w tym asystentów rodziny na potrzeby świadczenia usługi w społeczności lokalnej (m.in.: działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie zapobiegania wszelkiego rodzaju dyskryminacji) – wyłącznie jako element kompleksowego projektu;
 • typ projektu nr 5: wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek dla dzieci i młodzieży, polegające na realizowaniu działań poza dotychczasowymi zadaniami; działania mające na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży przebywających w całodobowych instytucjach opieki nie mogą wzmacniać potencjału instytucjonalnego tych placówek (np. zatrudnienie personelu, remonty, wyposażenie); mogą dotyczyć wsparcia dzieci i młodzieży oraz kadr w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 25 610 396 PLN, w tym ze środków UE 22 914 565 PLN, a ze środków BP 2 695 831 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie:

od 28 czerwca 2024 r. (od godziny 0: 00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu – otwarcie naboru

do 6 sierpnia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na wrzesień 2024 roku.

Kontakt:

 1. Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru oraz pomoc w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7:30-17:30, wtorek-piątek 7:30-15:30,

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki;

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek-piątek 7:30-15:30,

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;

 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 395 19 93 do 95.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 1. Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonego naboru w zakresie m.in.:
 • zasad tworzenia projektu;
 • zasad kwalifikowania wydatków i cross-financingu;
 • zasad horyzontalnych;
 • obsługi i kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS

można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 76 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • informacje dotyczące prowadzonego naboru w zakresie m.in.: typów projektów, kryteriów specyficznych dla działania 9.5, postanowień załącznika nr I do regulaminu wyboru projektów

można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 82 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

Finanse

DOFINANSOWANIE do
25 610 396
MAKS. KWOTA
25 610 396

Termin konkursu

Start

28.06.2024

Koniec

06.08.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki