Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach poddziałania 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Nabór nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24 Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

FESW.09.06-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • Partnerzy społeczni

Co

 • Dotacja

Na co

 • Kompleksowe wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego
 • Wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego

Komunikat

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania dotyczącego naboru nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24.

Unieważnienie postępowania jest konsekwencją występującej sprzeczności kryteriów wyboru projektów w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania przez stowarzyszenia zwykłe. W związku z tym działając na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 unieważnia postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania nr FESW.09.06-IZ.00-001/24.

Nowy nabór zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący FEŚ 2021-2027 zaktualizowanej metodyki oraz kryteriów ogólnych (załącznik nr II do regulaminu). Zachęcamy do śledzenia strony programu w zakresie aktualizacji harmonogramu naborów oraz ogłoszenia nowego konkursu w ramach podnoszenia potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Działanie 9.6).

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 • Typ projektu nr 1: Kompleksowe wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:
 1. zwiększenie zakresu działalności organizacji przez wzmocnienie potencjału merytorycznego, w tym zasobów ludzkich (członkowie, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze),
 2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.
 • Typ projektu nr 2: Wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:
 1. zwiększenie zakresu działalności przez wzmocnienie potencjału merytorycznego,
 2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów społecznych.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (typ projektu nr 1) albo partnerzy społeczni (typ projektu nr 2). Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący wsparcia ukierunkowanego na podniesienie własnego potencjału instytucjonalnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 5 264 453 PLN, w tym ze środków UE 4 710 300 PLN, oraz ze środków BP 554 153 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od dnia 26 stycznia 2024 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 5 marca 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na czerwiec 2024 roku

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 222 12 54, (41) 222 12 55.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
 • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Z nimi skonsultujesz wniosek

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Przed złożeniem dokumentów skonsultuj je z podanymi w konkursie punktami informacyjnymi. Sprawdzą je i dadzą Tobie możliwość uzupełnienia / poprawienia przed udziałem w naborze.
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór).
Nabór unieważniony

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
5 264 453 PLN

Termin konkursu

Start

26.01.2024

Koniec

14.02.2024

Wyniki

-

Z nimi skonsultujesz wniosek

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki