Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Nabór nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24 Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

FESW.09.06-IZ.00-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • Partnerzy społeczni

Co

 • Dotacja

Na co

 • Kompleksowe wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego
 • Wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego

Komunikat

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania dotyczącego naboru nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24.

Unieważnienie postępowania jest konsekwencją występującej sprzeczności kryteriów wyboru projektów w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania przez stowarzyszenia zwykłe. W związku z tym działając na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 unieważnia postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania nr FESW.09.06-IZ.00-001/24.

Nowy nabór zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący FEŚ 2021-2027 zaktualizowanej metodyki oraz kryteriów ogólnych (załącznik nr II do regulaminu). Zachęcamy do śledzenia strony programu w zakresie aktualizacji harmonogramu naborów oraz ogłoszenia nowego konkursu w ramach podnoszenia potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Działanie 9.6).

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.06-IZ.00-001/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 • Typ projektu nr 1: Kompleksowe wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:
 1. zwiększenie zakresu działalności organizacji przez wzmocnienie potencjału merytorycznego, w tym zasobów ludzkich (członkowie, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze),
 2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.
 • Typ projektu nr 2: Wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:
 1. zwiększenie zakresu działalności przez wzmocnienie potencjału merytorycznego,
 2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów społecznych.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (typ projektu nr 1) albo partnerzy społeczni (typ projektu nr 2). Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący wsparcia ukierunkowanego na podniesienie własnego potencjału instytucjonalnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 5 264 453 PLN, w tym ze środków UE 4 710 300 PLN, oraz ze środków BP 554 153 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od dnia 26 stycznia 2024 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 5 marca 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na czerwiec 2024 roku

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 222 12 54, (41) 222 12 55.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór).
Nabór unieważniony

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
5 264 453 PLN

Termin konkursu

Start

26.01.2024

Koniec

14.02.2024

Wyniki

-

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki