Skontaktuj się w sprawie Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich

ul. Henryka Sienkiewicza 63
25-002 Kielce

Zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji FEŚ.

Jakie są zadania Rzecznika

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń w zakresie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dotyczących:

 1. przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur w ramach FEŚ,
 2. niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur w FEŚ takich jak nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 3. nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi,
 4. postulatów zmian i ulepszeń w realizacji FEŚ,
 5. utrudnień dotyczących realizacji FEŚ identyfikowanych przez zgłaszających.

Kto może przekazać zgłoszenie

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • listownie na adres:
   Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

 1. elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. telefonicznie  41 395-12-64
 3. osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w siedzibie na ul. Sienkiewicza 63 w pokoju nr 1
   po uprzednim umówieniu telefonicznym:
  (041) 395 12 64 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 • administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 • prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania
 • o udzielenie informacji publicznej
 •  udzielania porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Ważne: Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Raport RFE za rok 2023