Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Nabór FESW.09.04-IZ.00-001/23 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

FESW.09.04-IZ.00-001/23

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Gminy z województwa świętokrzyskiego

Co

 • Dotacja

Na co

 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowane jako sam. przeds.)
 • Wsparcie CUS

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie

2) wsparcie CUS przez:

a) działania skierowane do istniejących CUS,

b) tworzenie nowych CUS.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie gminy z województwa świętokrzyskiego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 39 992 094 PLN, w tym ze środków UE 35 782 400 PLN oraz ze środków BP 4 209 694 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od dnia 22 września 2023 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 23 września 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Nabór ma charakter ciągły co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do wyczerpania alokacji lub zamknięcia naboru, jednak nie dłużej niż do dnia 23 września 2024 r. Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć w dowolnym momencie trwania naboru od 22.09.2023 r. do momentu zamknięcia naboru.

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na listopad 2024 roku

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
39 992 094 PLN

Termin konkursu

Start

22.09.2023

Koniec

23.09.2024

Wyniki

listopad 2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki