Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs w ramach działania 10.3 Wsparcie osób młodych z grupy NEET - Inicjatywa ALMA

Ogłoszenie naboru nr FESW.10.03-IP.01-001/24 Wsparcie osób młodych z grupy NEET- Inicjatywa ALMA

FESW.10.03-IP.01-001/24 W

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co

  • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca w programie regionalnym FEŚ 2021-2027 informuje o wprowadzeniu zmian do regulaminu naboru nr FESW.10.03- IP.01-001/24. Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej. Zmiany obowiązują od dnia 05.04.2024 r.
Mając na uwadze powyższe, nabór wniosków zostaje wydłużony, tj. będzie przeprowadzony w terminie: od 29 lutego 2024 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu i otwarcia naboru do 30 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla FEŚ 2021-2027 ogłasza nabór nr FESW.10.03-IP.01-001/24 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.03 Wsparcie osób młodych z grupy NEET - Incjatywa ALMA

Przedmiotem naboru konkurencyjnego są projekty dotyczące wsparcia młodych osób bezrobotnych będących w wieku 18 - 29 lat należących do kategorii NEET, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.03 Wsparcie osób młodych z grupy NEET- Inicjatywa ALMA.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Celem interwencji jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących w ramach inicjatywy ALMA, która ukierunkowana jest na pomoc młodym osobom w odnalezieniu się na rynku pracy i integracji ze społeczeństwem przez połączenie wsparcia edukacyjnego, szkoleniowego lub zatrudnienia z doświadczeniem związanym z nauką, pracą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Typy projektu:
Działania realizowane w ramach inicjatywy ALMA obowiązkowo obejmują 3 etapy:
1) faza przygotowawcza: uczestnicy otrzymają intensywne, dostosowane do potrzeb szkolenia i coaching w swoim kraju, aby przygotować ich do pobytu za granicą,

2) faza mobilnościowa: staż zagraniczny trwający od 2 do 6 miesięcy u pracodawcy,

3) faza podtrzymująca: zapewnienie dalszego wsparcia po powrocie do kraju zamieszkania mające na celu wykorzystanie nowo nabytych umiejętności w celu uzyskania zatrudnienia lub dalszej edukacji.

Coaching i doradztwo zapewnione będą na każdym etapie realizacji projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:
31 586 717,00 PLN, w tym

- 28 261 799,00 PLN stanowi wkład Unii Europejskiej,

- 3 324 918,00 PLN stanowi wkład Budżetu Państwa.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie: od 29 lutego 2024 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu i otwarcia naboru do 30 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce telefonicznie pod numerem 41 364 16 50, 41 364 16 24, 41 364 16 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl/.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

  • Wniosek o dofinansowanie
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

  • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
  • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
  • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
  • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl/.

 
 

Instytucja ogłaszająca nabór

Logo Urzędu Pracy
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
28 261 799,00 PLN

Termin konkursu

Start

29.02.2024

Koniec

30.04.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Logo Urzędu Pracy
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki