Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs w ramach działania 10.5 Zrównoważony rynek pracy - nowa "JA"

Ogłoszenie naboru nr FESW.10.05-IP.01-001/24 Zrównoważony rynek pracy – nowa „JA”

FESW.10.05-IP.01-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Co

 • Dotacja

Na co

 • Bezpłatne kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje/umiejętności zawodowe
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje dietetyczne wraz z treningiem personalnym
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • Szkolenie z zakresu wizerunku biznesowego

Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla FEŚ 2021-2027 ogłasza konkurs nr FESW.10.05-IP.01-001/24 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.05 Zrównoważony rynek pracy – nowa „JA"

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przedmiotem naboru konkurencyjnego są projekty dotyczące wsparcia dla kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7 oraz osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, powracające na rynek po zakończonym okresie sprawowania opieki, w tym w szczególności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Celem interwencji jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Typy projektu:
Działania wspierające podniesienie kwalifikacji i umiejętności kobiet będą obejmować m.in.:

- poradnictwo indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

˗  indywidualne poradnictwo psychologiczne;

˗  indywidualne konsultacje dietetyczne wraz z treningiem personalnym;

˗  grupowe poradnictwo zawodowe;

˗  szkolenie z zakresu wizerunku biznesowego,

- bezpłatne kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje/umiejętności zawodowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:

18 425 585,00 PLN, w tym

16 486 049,00 PLN stanowi wkład Unii Europejskiej,

1 939 535,00 PLN stanowi wkład Budżetu Państwa.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie: od 11 marca 2024 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu i otwarcia naboru do 24 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl/.

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce telefonicznie tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
 • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu — oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Logo Urzędu Pracy
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
18 425 585,00 PLN

Termin konkursu

Start

11.03.2024

Koniec

24.04.2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Logo Urzędu Pracy
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki